Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

100 mogił na 100-lecie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. 


Jakie historie znajdziemy spacerując pomiędzy mogiłami? Czy miejsca po cmentarzach „in-nych” to jeszcze wielokulturowe dziedzictwo? Czy patriotyzm może być fajny? Czy istnieje Polska A, B, C…? I właściwie co to znaczy być lokalsem?
Między innymi takie pytania pojawiły się na kolejnym spotkaniu, w ramach on/off kultura #7 pt. „100 mogił na 100-lecie. Impresje o regionalizmie i małym patriotyzmie”.

On/Off Kultura to poszukiwanie nowej przestrzeni dla istotnych tematów, sięganie po różnorodne środki wyrazu, tj. tekst, dźwięk czy obraz… to powołanie do istnienia swoistego laboratorium kultury, które stałoby się:
  • platformą wymiany idei
  • przestrzenią umożliwiającą spotkania z nieszablonowymi postaciami
  • aktualnym komentarzem do współczesnej kultury i sztuki
  • promocją alternatywnego spojrzenia na kulturę
  • okazją do bezpośredniego kontaktu
  • z dobrym tekstem
  • inspirującym obrazem
  • hipnotyzującym dźwiękiem
  • on/off kultura to projekt, który przede wszystkim nie podąża za kulturowymi modami. Priorytetem ma nie być szukanie łatwych rozwiązań czy zamykanie się w stylistycznych szufladkach, ale postawienie na kulturową alternatywę, artystyczny i ideowy nonkonformizm.

Tym, co ma kształtować i spajać filozofię on/off kultura będzie jego totalna otwartość na to, co nieszablonowe, mniej oczywiste oraz promowanie zjawisk kulturowych bardziej wymagających niż produkty serwowane w tzw. głównym nurcie.

On/Off kultura ma być hybrydą łączącą różne działania artystyczne (wystawy, sztuki audiowizualne, film) z publicystyką (debaty, spotkania), rezerwującą zarazem przestrzeń dla muzycznej alternatywy (koncerty), w której nie zabraknie również miejsca dla spotkań autorskich, promocji poezji, ciekawych wypowiedzi. on/off kultura ma nęcić i kusić odbiorcę albo wręcz przeciwnie – wytrącać go nieco z równowagi, zmuszać do polemiki.

On/Off kultura to przestrzeń redefiniująca i dekonstruująca zastany porządek, w zamian proponująca to, co nowe, świeże i wolne.

On/Off kultura ma być swoistym komentarzem do głównego tekstu współczesnej kultury.

On/Off kultura zaprasza na spacer po obrzeżach i marginesach kultury – nie tylko młodych kontestatorów, ale wszystkich potrzebujących permanentnej stymulacji. Ma być karnawałowym pochodem przełamujących konwencje i konwenanse.