Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =

Badanie Sprawozdania Finansowego

Łódzki Dom Kultury zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata  2017 i 2018!
Łódzki Dom Kultury w oparciu o  Uchwałę Nr 1165/17 Zarządu Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata  2017 i 2018.

Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z „Zasadami  wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Samorządu Województwa Łódzkiego” Uchwała nr 1089/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2017r., dalej: Zasady wyboru, które stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia, a w szczególności:
  • Formularz oferty musi zostać przygotowany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zasad wyboru,
  • Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Zasadach wyboru musi zostać przygotowane z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zasad wyboru.

Uwaga! Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami należy składać:

  • w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ŁDK za lata 2017  i 2018”
  • do dnia 15 września 2017  roku do godz. 15.00
  • w siedzibie Zamawiającego: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, 2 piętro, sekretariat, pokój 218.

Załączniki artykułu

  • 06-09-2017 godz 13:00 - 15-09-2017 godz 15:00

Kategoria

Wiadomości