Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

Chór Żydowski CLIL

Chór Żydowski CLIL (hebr. dźwięk) powstał w marcu 2003 r. w Łodzi, a miesiąc później rozpoczęła próby grupa warszawska. Liczy około trzydziestu osób w różnym wieku, czerpiących radość ze wspólnego śpiewania.

Chór Żydowski CLIL (hebr. dźwięk) powstał w marcu 2003 r. w Łodzi, a miesiąc później rozpoczęła próby grupa warszawska. Liczy około trzydziestu osób w różnym wieku, czerpiących radość ze wspólnego śpiewania.

CLIL występuje samodzielnie oraz bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i widowiskach artystycznych. Celem chóru jest kultywowanie żydowskich tradycji muzycznych oraz krzewienie tolerancji i idei dialogu kultur.


W repertuarze znajdują się pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz (języku Żydów aszkenazyjskich) oraz ladino (języku Żydów sefardyjskich). Dyrygentem chóru jest Izabella Krych. Ukończyła ona warszawską Akademię Muzyczną im. F. Chopina o specjalności dyrygentura chóralna na Wydziale Edukacji Muzycznej. Ponadto jest studentką Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest muzykiem wszechstronnym, współpracującym z różnymi zespołami m.in. Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Potrzeby techniczne: aparatura nagłaśniająca, linie, mikrofony.

 

POSŁUCHAJ MP3