Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Granty na warsztaty twórcze II tura - Przystanek 60+ przyznane!

Zespół powołany przez Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury dokonał oceny pod względem merytorycznym wniosków, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach zadania pn. Współorganizacja projektów kulturalnych związanych z realizacją Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+" - warsztaty twórcze.

W załączniku do pobrania oficjalne wyniki!

Projekt "Przystanek 60 +" skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, a jego celem jest m. in. przegląd i prezentacja dorobku twórczości mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, integracja środowisk seniorskich. Podejmowane działania w ramach projektu mają służyć edukacji kulturalnej, budzeniu i rozwijaniu talentów artystycznych, podnoszeniu kompetencji i wiedzy o działaniach animacyjnych w sferze twórczości kulturalnej osób 60+.

Do naboru mogły przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak:
  • domy i ośrodki kultury,
  • muzea,
  • biblioteki,
które zamierzają zrealizować projekty związane z "Wojewódzkim Przeglądem Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60+" .

Załączniki artykułu

Protokół 60+ II tura (Pobrań: 57)
Założenia i Cele (Pobrań: 18)
wniosek (Pobrań: 16)
wniosek (Pobrań: 25)
umowa (Pobrań: 25)
sprawozdanie (Pobrań: 22)
ogloszenie (Pobrań: 41)

Kategoria

Wiadomości