Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

Informacja dot. działania Komisji ds. oceny wniosków o środki UE w ŁDK

Informujemy, że w Łódzkim Domu Kultury działa Komisja ds. oceny wniosków o środki unijne na realizację operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej", "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego", w ramach działania: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, pod kątem ich innowacyjności.
Komisja została powołana przez Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Zarządzeniem nr 16/18 z dnia 24.05.2018 r. na mocy § 6 ust. 2 Statutu Łódzkiego Domu Kultury i działa zgodnie z Regulaminem działania Komisji, który jest dostępny do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Domu Kultury pod adresem: http://bip.ldk.lodz.pl/bip.php?id_m=12