Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Plenery Artystyczne w ramach "Przystanku 60+"

W dniu 29.08 w Łódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące organizacji w ramach programu ŁDK "Przystanek 60+", plenerów artystycznych w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele regionalnych instytucji kultury, Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz  Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Pan Jacek Sokalski, Z-ca Dyrektora ŁDK Pani Monika Matusiewicz i Koordynator Programu "Przystanek 60+" Pan Marek Składowski.
Na spotkaniu omówiono kwestie organizacyjne i programowe planowanych działań. Celem plenerów jest podniesienie umiejętności artystycznych uczestników, którzy podczas poznawania piękna naszego regionu, będą jednocześnie tworzyć swoje dzieła, w takich dziedzinach jak plastyka, fotografia i rękodzieło. Najciekawsze prace powstałe podczas plenerów zostaną nagrodzone. Wszystkich zainteresowanych udziałem w plenerach prosimy o zgłaszanie się po informacje do  Domów Kultury w swoich miejscowościach, a także śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej. Już niedługo opublikujemy szczegółowy terminarz i miejscowości, w których organizowane będą  plenery
  • 01-09-2017

Kategoria

Wiadomości