Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

„Tańczyć Każdy Może” - Otwarty Wojewódzki Turniej Tańca Towarzyskiego

22 kwietnia zapraszamy do Łódzkiego Domu Kultury na Otwarty Wojewódzki Turniej Tańca Towarzyskiego „Tańczyć Każdy Może”. Wydarzenie ma formułę konkursu i skierowane jest do osób amatorsko zajmujących się tańcem towarzyskim z województwa łódzkiego, niezrzeszonych w żadnej federacji tanecznej.
Turniej na celu popularyzację tańca towarzyskiego oraz prezentację jego walorów, a także wymianę doświadczeń wśród tancerzy amatorów. Konkurs rozgrywany jest kategorii tańców standardowych i latynoamerykańskich. Mogą wziąć w nim udział zarówno pary taneczne, jak i grupy. Dolna granica wiekowa uczestników wynosi 25 lat.
Kategoria I Taniec w parze:
a) grupa wiekowa:
- 25-35 lat
- 36-45 lat
- 46-55 lat
- 56 lat +
b) staż tańca:
- do roku – kombinacja 4 tańców: walc angielski, tango, samba, cha-cha
- powyżej 1 roku – w stylach: samba, cha-cha, jive, walc angielski, tango, walc wiedeński
Kategoria II Taniec w grupie (minimum 3 tancerzy) – oprócz tańca ludowego i współczesnego

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Turnieju.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia.