Dyrekcja

JACEK SOKALSKI
dyrektor Łódzkiego Domu Kultury
tel. (42) 633-60-60
pokój 218
ldk@ldk.lodz.pl

MONIKA MATUSIEWICZ
z-ca dyrektora Łódzkiego Domu Kultury
tel. (42) 633-70-34
pokój 206

JACEK LEWKOWSKI
z-ca dyrektora Łódzkiego Domu Kultury
tel. (42) 633-70-34
pokój 206
lewkowski@ldk.lodz.p

ANETTA SOBCZYK
Główny Księgowy
pokój 201
a.sobczyk@ldk.lodz.pl

ZESPÓŁ

Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów

tel: 797 326 176
e-mail: osrodekregion@ldk.lodz.pl

Kierownik Działu - Danuta Wachowska

Dział Wystawienniczy

tel: 797 326 191, 797 326 206
e-mail: galeriaff@ldk.lodz.plgaleria-nt@ldk.lodz.pl

Kierownik Działu - Magdalena Świątczak  

Dział Filmowy

tel: 797 326 168 e-mail: film@ldk.lodz.pl
Kierownik Działu - Ewa Bobińska

Dział ds. Animacji, Rozwoju i Udostępniania Kultury i Sztuki

tel: 797 326 227, 797 326 226
e-mail: oia@ldk.lodz.pl; imprezy@ldk.lodz.pl; muzyka@ldk.lodz.pl

p.o. Kierownika Działu - Przemysław Hachorkiewicz

Zespół ds. Teatralnych

tel: 797 326 199, 797 326 205
e-mail: teatr@ldk.lodz.pl, lst@ldk.lodz.pl

Regionalna Informacja Kulturalna

tel: 797 326 185
rik@ldk.lodz.pl

Zespół ds. Regionalnej Akademii Kadr Kultury

Kontakt:
rakk@ldk.lodz.pl

n.korzeniowska@ldk.lodz.pl;
tel: 797 326 219
m.paron@ldk.lodz.pl; tel: 797 326 197

Zespół Literacko-Redakcyjny

Wydawnictwo Kwadratura - Piotr Grobliński
tel: 797 326 192, e-mail: groblinski@ldk.lodz.pl, literacki@ldk.ldk.lodz.pl, reymont@ldk.lodz.pl
Kalejdoskop
tel: 797 326 217, e-mail: kalejdoskop@ldk.lodz.pl
Region Kultury
tel: 797 326 179, e-mail: w.cascarino@ldk.lodz.pl

Zespół ds. kreacji, reklamy i obsługi plastycznej

tel: 797 326 211, e-mail: j.purczynska@ldk.lodz.pl
Koordynator Zespołu - Justyna Purczyńska-Zieleniewska

Zespół ds. marketingu i współpracy z mediami

tel: 797 326 194,  promocja@ldk.lodz.pl;

Główny Specjalista ds. Organizacji i Kadr

Małgorzata Cieślak
797 326 180; m.cieslak@ldk.lodz.pl

Dział Finansowo-Księgowy

tel: 797 326 178
e-mail: ksiegowosc@ldk.lodz.pl

Dział Administracyjno-Techniczny

tel: 797 326 196
e-mail: administracja@ldk.lodz.pl

Kierownik Działu - Barbara Stępień

Z-ca kierownika Działu - Sławomir Dziedziński   

Samodzielny Specjalista ds. obronności

Mjr Lech Wójcicki

Pracownicy obsługi i dozoru obiektu