Dziedzictwo kulturowe

Do zadań Łódzkiego Domu Kultury należy m.in. ochrona dziedzictwa kulturowego, a w szczególności dziedzictwa kultury ludowej województwa łódzkiego. Województwo łódzkie to obszar bogaty pod względem etnograficznym – w wielu regionach wciąż pielęgnowany jest folklor i sztuka ludowa. Podejmujemy więc działania, których celem jest kultywowanie, upowszechnianie, a także promocja najbardziej wartościowych przejawów tradycyjnej kultury ludowej.

Opieką merytoryczną otaczamy zarówno twórców indywidualnych, jak i zespoły folklorystyczne. Licznie reprezentowane są zwłaszcza takie dziedziny jak: rzeźba, haft, plastyka papierowa i obrzędowa, skromniej: malarstwo, plecionkarstwo i garncarstwo. Folklor muzyczny i taneczny to kapele ludowe, zespoły śpiewacze i obrzędowe, zespoły pieśni i tańca, a także soliści: instrumentaliści, śpiewacy i gawędziarze.

Ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kultury ludowej realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć, w tym: wystaw, warsztatów, kiermaszy, przeglądów, festiwali, spotkań, prelekcji, a także wydawanie publikacji. Ponadto dysponujemy bazą danych obejmującą artystów ludowych oraz zespoły folklorystyczne.

Swoje cele realizujemy we współpracy zarówno z instytucjami kultury, samorządami lokalnymi, jak i stowarzyszeniami, towarzystwami oraz związkami twórczymi (w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym).

Ponadto, od 3 lat organizujemy cykliczne Konferencje Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego, a od 2014 roku wraz z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi koordynujemy Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie łódzkim.

Realizowane projekty:

"#1 Nowe szycie makatki  - otwarty konkurs" (2017)

„Sieradzkie szycie...Nie tylko petanka. W kręgu haftow regionalnych. III edycja” (2016)

Folklor muzyczny Ziemi Radomszczańskiej - wydanie oraz promocja publikacji Marka Kopra (2014)

Nie tylko petanka... W kręgu haftów regionalnych – edycja II (haft łowicki, 2014)

Nie tylko petanka... W kręgu haftów regionalnych – edycja I (haft opoczyński, 2013)

Od natury do kultury - warsztaty ekologiczno-artystyczne (2012)

Pejzaż Wszystkich Świętych - rekonstrukcja krajobrazu kulturowego (2006-2012)

Kamienie pamięci, kamienie niepamięci. Cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego (2011)

Ścieżki pamięci… pozostały tylko kamienie (2010)

Pieśni rawskie (2010)


Kontakt:
Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu
tel: 797 326 176
e-mail: osrodekregion@ldk.lodz.pl