Kontakt

ŁÓDZKI DOM KULTURY
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź,
tel. centrala (42) 633-98-00
e-mail: ldk@ldk.lodz.pl

DYREKCJA

Dyrektor - Jacek Sokalski
tel.kom. 797 326 216
pokój 218; ldk@ldk.lodz.pl

Z-ca dyrektora - Monika Matusiewicz
tel. (42) 633-70-34
pokój 206; m.matusiewicz@ldk.lodz.pl

Z-ca dyrektora - Jacek Lewkowski
tel. (42) 633-70-34
pokój 206; lewkowski@ldk.lodz.pl

Główny księgowy - Anetta Sobczyk
tel. (42) 633-98-00 w. 220
pokój 201; a.sobczyk@ldk.lodz.pl

SEKRETARIAT

tel. (42) 633 98 00 w. 268,
tel.kom. 797 326 216 fax (42) 633-60-32
pokój 218; ldk@ldk.lodz.pl

 

Bank PKO bp O/Łódź
Numer konta: 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562

Szukaj nas na facebooku: