Muzyka

Działalność muzyczna w Łódzkim Domu Kultury uwzględnia organizację imprez artystycznych, koncertów prezentujących wykonawców  zawodowych oraz amatorów popularyzujących różnorodne gatunki oraz formy muzyczne. Imprezy organizowane są nie tylko w siedzibie naszej instytucji, ale także w różnych miejscowościach województwa łódzkiego. Przy popularyzowaniu amatorskiego ruchu artystycznego współpracujemy z palcówkami kultury, szkołami i organizacjami pozarządowymi. Na terenie ŁDK prowadzimy stałą działalność muzyczną w oparciu o zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry i orkiestry prezentujące różnorodne nurty muzyczne i stylistykę wykonawczą.

 
PROPOZYCJE ARTYSTYCZNE ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY:

Celem naszych działań jest promowanie amatorskiego ruchu muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem interesujących i wartościowych zjawisk muzycznych stanowiących o bogactwie kultury naszego regionu. Organizując odpowiednie formy działalności edukacyjnej, artystycznej pozyskujemy do współpracy utalentowaną młodzież szkolną, akademicką, osoby dorosłe. Zorganizowanym grupom muzycznym zapewniamy właściwe miejsce prób oraz pomoc merytoryczną, repertuarową i odpowiedni sprzęt elektroakustyczny. W zakresie edukacji realizujemy również kursy specjalistyczne, udostępniamy materiały repertuarowe oraz metodyczne. Jesteśmy organizatorami cyklicznych przedsięwzięć artystycznych, które znalazły swoje stałe miejsce wśród znaczących imprez o charakterze ogólnopolskim. Są nimi – Łódzki Festiwal Chóralny CANTIO LODZIENSIS oraz Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską KUBRYK. Imprezą o zasięgu wojewódzkim jest festiwal muzyczny ROCKOWANIE, którego adresatami są młodzieżowe formacje rockowe. 


ŁÓDZKI FESTIWAL CHÓRALNY – CANTIO LODZIENSIS

Po raz pierwszy został zorganizowany w 1998 roku z inicjatywy Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Łódzkiego Domu Kultury. Jest imprezą konkursową, ogólnopolską odbywającą się co rok.  W ŁDK odbyły się jego wszystkie dotychczasowe edycje, w których na przestrzeni osiemnastu lat udział wzięły 442 krajowe chóry zespoły wokalne oraz 25 zagranicznych. Wypracowana przez lata formuła konkursowa imprezy zakłada w niej udział różnorodnych zespołów klasyfikowanych w ośmiu odrębnych kategoriach. Festiwal daje więc szansę prezentacji oraz zapewnia promocję zespołom dziecięcym, młodzieżowym, akademickim, towarzystwom i stowarzyszeniom śpiewaczym, jak również chórom reprezentującym szkolnictwo muzyczne. Spośród innych podobnych imprez krajowych wyróżnia się tym, że jego formuła konkursowa umożliwia w nim udział różnorodnych chórów i zespołów wokalnych w  odrębnych kategoriach. Nie tworzy żadnych wymogów odnośnie tematyki, stylistyki wykonawczej czy formy prezentacji. Regulamin, który znajduje się na naszej stronie internetowej ściśle określa zasady uczestnictwa. Celem festiwalu jest również promocja dokonań artystycznych łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Posiadamy bogatą ofertę repertuarową kompozytorów łódzkich, którą systematyczne aktualizujemy i upowszechniamy na terenie kraju. Festiwal stanowi dla wielu melomanów święto chóralistyki i jest jedyną w regionie imprezą promującą chóralistykę kraju i regionu. Rada Artystyczna która określa kształt imprezy oraz dba o jego właściwy przebieg. Zawsze gwarantujemy kompetentne jury oraz właściwą organizację imprezy. W trakcie Festiwalu przewidujemy organizację seminarium dla dyrygentów, które prowadzone będzie przez profesorów Akademii Muzycznych z Łodzi Bydgoszczy, Szczecina, a jego tematem będzie: Problematyka wykonawcza utworów chóralnych współczesnych kompozytorów oraz prezentacja twórczości łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Seminarium ma charakter warsztatowy - edukacyjny, a uczestnictwo w nim jest integralnym elementem całości programu Festiwalu i daje możliwość bezpośredniego kontaktu dyrygentów ze środowiskiem kompozytorskim, umożliwia pozyskanie repertuaru chóralnego współczesnych twórców. W organizacji Festiwalu współpracujemy z przedstawicielami łódzkiego środowiska kompozytorskiego, Związkiem Kompozytorów Polskich. Działamy wspólnie na rzecz promowania dokonań artystycznych łódzkich twórców. W tym celu przygotowaliśmy specjalną ofertę repertuarową, która uwzględnia twórczość m.in. Jerzego Bauera, Andrzeja Hundziaka, Sławomira Kaczorowskiego, Karola Prosnaka, Krzysztofa Grzeszczaka,  Olgi Hans, Bronisława K. Przybylskiego i innych. Posiadamy  zbiór utworów chóralnych współczesnych kompozytorów łódzkich w formie rękopisów, druków, zapisie cyfrowym. Festiwal spełnia istotną rolę edukacyjną poprzez prezentację bogatego repertuaru  chóralnego wybitnych kompozytorów polskich i zagranicznych. Każda edycja koncertów konkursowych zostaje rejestrowana w systemie audio, w celu archiwizacji oraz wydania całościowej płyty CD uwzględniającej laureatów Festiwalu.

ŁÓDZKIE SPOTKANIA Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ KUBRYK

To impreza cykliczna, ogólnopolska. Od lat koncerty zespołów folkowych oraz solistów cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności. KUBRYK jednocześnie należy do najbardziej znanych folkowych imprez krajowych, której poziom artystyczny pozostaje nadal bardzo wysoki. Jest również jedną z niewielu w Polsce, gdzie promuje się tradycje żeglarskie i muzykę folk. Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w tej dwudniowej imprezie zapraszani są najwybitniejsi soliści oraz najlepsze krajowe zespoły wykonujące szanty, pieśni kubryku, ballady żeglarskie. Na polskim gruncie szanta zaistniała około 30 lat temu i dziś już na stałe wrosła w nasz kulturowy krajobraz ciesząc się coraz większą popularnością. Polska stała się zresztą jednym z czołowych krajów, popularyzujących pieśń szantową, a polscy marynarze w zagranicznych portach wręcz imponują żeglarzom innych krajów bogactwem repertuarowym. Również w Łodzi mamy prężnie działające środowisko żeglarskie, młodzieżowe zespoły folkowe oraz jeden z najlepszych w kraju zespół szantowy Cztery Refy www.kubryk.szanty.pl. Cieszy nas fakt, że Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską od wielu lat na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych Łodzi. Łódzki „KUBRYK” ma na celu popularyzowanie piosenki żeglarskiej w jej różnorodnych formach. Posiada on również  charakter edukacyjny, a słuchacze zapoznają się z historią żeglarstwa, której burzliwe koleje opiewane są w tekstach wielu szant. Festiwal stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń, integracji pokoleń i tworzenia nowych artystycznych więzi. „KUBRYK” od lat łączy rozrywkę i kulturę z edukacją, sportem i turystyką będąc imprezą zarówno dla młodszej jak i starszej widowni, promując również spędzanie czasu pod żaglami na świeżym powietrzu, pozwala na odbycie „muzycznej podróży dookoła świata”. Wśród publiczności spotkać można całe rodziny zafascynowane żeglarskim śpiewaniem i kulturą marynistyczną. Zgromadzeni tłumnie słuchacze mają również niepowtarzalną możliwość wybrania i nagrodzenia najciekawszego debiutującego zespołu, bowiem program imprezy przewiduje organizację konkursu debiutów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom miłośników morskiej muzyki Łódzki Dom Kultury stał się jednym z pomysłodawców corocznego organizowania marynistycznego festiwalu, wnosząc konkretny wkład (merytoryczny, finansowy) w jej organizację.

FESTIWAL MUZYCZNY ROCKOWANIE

Jest nowym projektem organizowanym przez Łódzki Dom Kultury. Jego ideą jest organizacja koncertów promujących grupy muzyczne i wokalno-instrumentalne, w których realizuje swoją pasję twórczą wielu uzdolnionych ludzi. W naszym  regionie  działa wiele grup muzycznych, których twórczość oscyluje wokół stylistyki rockowej. Chcemy zatem umożliwić im konfrontację oraz najlepsze zespoły honorować nagrodami, popularyzować ich działalność organizując koncerty. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się wiosną 2016 r. Szczegóły wkrótce pojawią się na stronie Festiwalu.

 

Kontakt:
Dział Inicjatyw Artystycznych i Wspierania Projektów
tel: 605 048 595, 797 326 227, 797 326 226
e-mail: rockowanie@ldk.lodz.pl; muzyka@ldk.lodz.pl