Galeria Nowa - aktualności

Galeria FF zaprasza na wystawę: 

CYBER_LAG

Wystawa III Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
The exhibition of 3rd Studio of Photography of University of Arts Poznań

AGNIESZKA ANTKOWIAK, JOANNA CHWIŁKOWSKA, DOMINIK GARSTECKI, ALEKSANDRA JANCZAK, JUSTYNA KWIATKOWSKA, TOMASZ MAZUR, ANASTASIA PATARIDZE, WERONIKA WRONECKA, AGNIESZKA ZDZIABEK
KURATORZY / CURATORS: PIOTR WOŁYŃSKI, SŁAWOMIR DECYK

 

/ GALERIA FF, II piętro / 2nd floor / 
wernisaż: 2 VI 2017 godz. 18.30 / opening: 6.30 PM

 

Każde przedstawienie przygotowane jest dziś na zmiany. Co robimy z tym, co widzimy? Wielość wrażeń sumuje się
w nieruchome przedstawienie tylko na chwilę. Po nim przychodzą następne, inne i jednocześnie takie same. Coraz szybciej.
Wydobyty z cyfrowego uniwersum obraz zyskuje postać i sens w przemijaniu, wciąż od nowa. Śledzimy zmiany, nie obrazy. Określamy się przez nieustające modyfikacje.
Zadajemy dawne pytania, starając się znaleźć nowe odpowiedzi. Co widzimy, gdy patrzymy na fotografię? Jak materializować/mitologizować cyfrową rzeczywistość?
Szukamy nowych pytań w działaniu. Zaopatrujemy cybersferę w obrazy i wydobywamy z niej (czy to magiczna sztuczka?) nową materialność.
Uczymy się praktyki koncentracji uwagi i porządkowania znaczeń na styku wielu rzeczywistości.

Piotr Wołyński

 

 

 

 

O galerii nowej

Galeria ma charakter otwarty i pokazuje dokonania twórcze ze wszystkich dziedzin: malarstwa, rzeźby, fotografii, rysunku, grafiki, instalacji i obiektów, a także multimediów. Prezentowane są w niej wystawy historyczne, ale także jest to przestrzeń, w której debiutują najmłodsi artyści (np. laureaci konkursu im. Wł. Strzemińskiego organizowanego przez łódzką Akademię Sztuk Pięknych). Także tutaj mają swoje wystawy artyści z województwa łódzkiego – twórcy sztuki ludowej, których prezentacje są przygotowywane przez Ośrodek Regionalny ŁDK, a także artyści, którzy żyją i tworzą w miastach i powiatach naszego regionu. Galeria za cel stawia sobie jak najszerszą edukację w zakresie sztuki współczesnej, stąd też program jest adresowany zarówno do osób zaznajomionych ze sztuką współczesną, jak i dla tych, dla których wizyta w galerii jest pierwszym z nią spotkaniem.

Przy okazji każdej wystawy prowadzone są prelekcje oraz spotkania z twórcą dla grup zorganizowanych: przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, studentów szkół artystycznych, młodzieży i dzieci zagrożonych patologią i zrzeszonych w świetlicach środowiskowych oraz emerytów z Uniwersytetu III Wieku.

Galeria zdjęć