Łódzkie Spotkania Teatralne 2016

Łódzkie Spotkania Teatralne to od lat jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych, promujący nowe zjawiska w dziedzinie awangardy teatralnej z Polski i zagranicy. To najstarsza impreza kulturalna w Łodzi i jedna z najstarszych w Polsce.

Do tej pory zrealizowano 38 edycji (od 1964 r.). Dotychczasowe edycje ŁST prezentowały teatry tworzące idee opierając się przede wszystkim na słowie, jako nośniku idei i informacji, słowie będącym głównym narzędziem komunikatu artystycznego. 38 edycja (rok 2015) skupiła się na teatrze tańca i ruchu, zmieniając koncepcję dotychczasową festiwalu.

39. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr obrazu” zakłada promocję, wspieranie, prezentowanie najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim i światowym teatrze i tańcu, również produkcję 2 spektakli teatralnych w oparciu o dziedzictwo kulturowe w woj. łódzkim (Pabianicach i Łodzi). 39. ŁST przyjmą nową formułę. W nowatorski sposób zaprezentują nowe trendy w teatrze wykorzystujące w swoim przekazie komunikację niewerbalną i sztuki plastyczne.

Teatr obrazu – to rodzaj teatru i widowiska teatralnego, przeważnie oparty na sztukach wizualnych, plastycznych, ruchu i tańcu. Dominującą cechą tego typu inscenizacji jest przewaga obrazu nad słowem. Teatr ten przybiera charakter intermedialny, wykorzystując m.in. wideoart, performance, assemblage, happening, taniec i ruch.

Po raz pierwszy w ramach ŁST zrealizowane zostaną na potrzeby festiwalu produkcje teatralne. Zostaną zrealizowane i zaprezentowane 2 produkcje teatralne (spektakle/improwizacje) w ramach działań pilotażowych.  Zaprezentowanych zostanie również 14 spektakli teatralnych, 11 spotkań z publicznością w ramach Forum (Teatralny język obrazu), oraz 17 Dyskusji artystów z publicznością.

ŁST 2016 to pierwsza w historii Spotkań edycja, podczas której skupimy uwagę nie tylko na prezentacji, ale i na stworzeniu 2 produkcji teatralnych (2 premiery), których językiem jest materia obrazu, ruchu, dźwięku, słowo natomiast staje się dodatkowym nośnikiem odbioru obrazu, który może połączyć wszystkie działania w integralną całość. Spektakle/improwizacje prezentowane w tej formule, to interdyscyplinarne spotkania artystów z pogranicza technik wizualnych, teatru plastycznego, teatru ruchu i tańca, teatru eksperymentalnego. Przenikanie się tych dziedzin teatru i performancu wraz z muzyką, często tworzoną na żywo, projektuje obraz teatru, który jest rzadko spotykany. To swoisty assamblage teatralny.

Produkcje spektakli/improwizacji są programem pilotażowym, który w przyszłości może stać się punktem wyjścia do tworzenia spektakli, które będzie można zobaczyć wyłącznie podczas ŁST. Pozwolą również sprawdzić, na ile środowisko teatralne w danych miejscowościach, jest przygotowane na odbiór spektakli, kierowanych wyłącznie do mieszkańców danego regionu. Badamy kulturową matrycę miejsca – uwzględniając jego aspekty historyczne, architektoniczne, topograficzne, środowiskowe, społeczne, krajobraz pierwotny oraz historię krajobrazu kulturowego. Pomoże to unaocznić dostrzegalne znaczenia w przestrzeni, bądź odkryć te ukryte, pomogą w ich przetworzeniu i prezentacji. Staną się również okazją do spotkania artystów, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji współtworzyć razem, ich wzajemnej inspiracji – co zaowocuje powstaniem spektakli/improwizacji w stylu Site-specific.

Podczas festiwalu pokazane zostaną także grupy teatralne, których ekspresja artystyczna jest integracją nowatorskich technik ruchu i tańca z nowoczesną muzyką  i wideoartem, w sposób, który pozwala stworzyć nową jakość. Słowo zostanie potraktowane wyłącznie, jako nośnik obrazów, zarówno w wyobraźni widzów, jak i obrazu fizycznego tworzonego na żywo.

Ideą tegorocznych ŁST, jest zwrócenie uwagi na istnienie w teatrze zupełnie nowej jakości, gdzie przenikanie się różnych dziedzin sztuki, często stanowiących jej pogranicze, ukazuje i uzmysławia publiczności wielowymiarowość teatru eksperymentalnego. Różnorodne ukazanie specyfiki teatru obrazu, który z jednej strony jest uniwersalnym nośnikiem emocji, a z drugiej multiplikuje doznania widza – poszerzy spojrzenie widzów na teatr i aktora.

Nośnikiem idei ŁST 2016 będą więc: obraz, ruch, muzyka, dźwięk i ich nierozerwalne współistnienie. To zupełnie nowy sposób komunikowania pozwalający na przekroczenie barier językowych i kulturowych.

PROGRAM 39. ŁÓDZKIE SPOTKANIA TEATRALNE.TEATR OBRAZU:

17.09. – PABIANICE godz. 19:00PREMIERA:  produkcja ŁST 2016: "IMPRO :: CITY / PABIANICE", występują: Ewelina Ciszewska (Teatr Sztuk), Jan Kochanowski (Wrocławski Teatr Pantomimy), Paweł Grala (Pracownia Fizyczna), Izumi Yoshida, Morihide Sawada, Igor Gawlikowski (Karbido).
Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach, ul. Kościuszki 14. O godz. 18:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

24.09 – RADOMSKO - godz. 19:00 Dada von Bzdulov (Gdańsk) „Strategia” & “Why don't you like sadness?"
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5. O godz. 18:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów: Katarzyny Chmielewskiej i Leszka Bzdyla z Publicznością.

2.10 – BEŁCHATÓW – godz. 18:00 Wrocławski Teatr Radioaktywny (Wrocław) „Parantela”
Miejskie Centrum Kultury PGE GIGANTY MOCY, pl. Narutowicz 3. O godz. 17:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

15.10 – WIELUŃ – godz. 17:00 Teatr MIMO (Warszawa) „Komedianci”
Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5. O godz. 16:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.
16.10 –  WIELUŃ - godz. 17:00  laureat 29. ŁóPTA Grupa BIAŁE SŁONIE (Nieporęt) "Pierwszy raz".
Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5. Bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

21.10 – KUTNO - godz. 18:00 Teatr Sztuk (Oleśnica) "Omaggio a Russolo"
Centrum Teatru Muzyki i Tańca ul. Teatralna 1. O godz. 17:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.
22.10 – KUTNO –  godz. 18:00 laureat 29. ŁóPTA Grupa BIAŁE SŁONIE (Nieporęt) "Pierwszy raz".
Centrum Teatru Muzyki i Tańca ul. Teatralna 1. Bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

5.11 – TOMASZÓW MAZ.godz. 18:00 TO-EN Butoh Company (Gdańsk) "Melanż"
Ośrodek Kultury TKACZ, ul. Niebrowska 50. O godz. 17:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.
6.11 - TOMASZÓW MAZ. - godz. 18:00 laureat 29. ŁóPTA Grupa BIAŁE SŁONIE (Nieporęt) "Pierwszy raz"
Ośrodek Kultury TKACZ, ul. Niebrowska 50. Bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

19.11 – OPOCZNOgodz. 18:00 Cloud Theater (Wrocław) „Krótki zarys wszystkiego”
Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego, ul. Biernackiego 4. O godz. 17:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

20.11 -  OPOCZNO - godz. 18:00 laureat 29. ŁóPTA Grupa BIAŁE SŁONIE (Nieporęt) "Pierwszy raz"
Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego, ul. Biernackiego 4. Bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

27.11 – PIOTRKÓW TRYB.godz. 17:00 Teatr Sztuk (Oleśnica) „Sekrety Szekspira”
Centrum Idei "Ku Demokracji", ul. Rycerska 3. O godz. 16:30 Forum "Teatralny język obrazu"; bezpośrednio po spektaklu dyskusja i spotkanie Artystów z Publicznością.

2.12.– ŁÓDŹ - laureaci 29. ŁóPTA:
godz. 18:00
Grupa Teatralna Scena 138 (Gdynia) "W małym dworku" (sala kolumnowa)
godz. 19:30 Grupa BIAŁE SŁONIE (Nieporęt) "Pierwszy raz" (sala 323)
bezpośrednio po spektaklu Dyskusja i spotkanie z Artystami: Grupą Teatralną Scena 138 i Grupą Białe Słonie

3.12.– ŁÓDŹ godz. 19:00 Wrocławski Teatr Radioaktywny „Parantela” (sala 323)
bezpośrednio po spektaklu Forum "Teatralny język obrazu" oraz Dyskusja i spotkanie z Artystami

4.12. - ŁÓDŹ
godz. 17:30 Forum "Teatralny język obrazu" poprowadzi Leszek Mądzik
godz. 19:00 PREMIERA, produkcja na zamówienie 39. ŁST, TEATR BIURO PODRÓŻY
(Poznań), reż. Paweł Szkotak, występują: Marta Strzałko, Jarosław Siejkowski, Tomasz Wrzalik, Bartosz Borowski, Łukasz Kowalski, muzyka na żywo: Andrzej Hejne i Marcin Witkowski, animacja: Mateusz Kokot (sala kolumnowa)
bezpośrednio po spektaklu Dyskusja i spotkanie z Artystami