GBP W ROZPRZY PRACOWNIA MAŁEGO TWÓRCY- WYROBY DAWNEGO RZEMIOSŁA