Projekty

Spotkania Grup Literackich „Kwadra-tura”
Spotkania Grup Literackich Województwa Łódzkiego „Kwadra-tura” to inicjatywa zmierzająca do lepszego poznania, wypromowania i podniesienia poziomu artystycznego ruchu literackiego, który rozwija się w miastach naszego regionu. Łódzki Dom Kultury przyjął na siebie rolę organizatora spotkań i koordynatora współpracy między mniejszymi ośrodkami. Pierwsze z cyklu spotkań, w którym uczestniczyło 14 grup poetyckich, odbyło się 19 marca 2016 r. w Łodzi. Zapraszamy do współpracy środowiska literackie z miast województwa łódzkiego.
Współorganizacja projektów kulturalnych 2016
Łódzki Dom Kultury po raz czwarty ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi) i dotyczy realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim. Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 8 czerwca 2016 r.
Kultura Mediów – warsztaty e-medialne dla sektora kultury województwa łódzkiego
Trwa realizacja projektu Kultura mediów, którego ideą jest wyposażenie pracowników sektora kultury w umiejętność konstruowania skutecznego i świadomego przekazu informacyjnego w ramach dziennikarstwa prasowego, budowanie marki centrów kultury w Internecie, świadomego e-brandingu kultury oraz tworzenia strategii promocyjnych opartych o nowe media. W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty w dwóch blokach tematycznych: dziennikarstwo internetowe oraz kompetencje medialne.
Kolorowa Lokomotywa
Łódzki Dom Kultury od 2013 r. realizuje kolejne edycje projektu ekologiczno-artystycznego "Kolorowa Lokomotywa" dla dzieci z województwa łódzkiego. Ideą projektu jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego różnego rodzaju warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Projektowe działania nastawione są na szeroko pojęte wyrównywanie szans rozwoju kulturalnego oraz różnic w dostępie do kultury wszystkich dzieci.
Współorganizacja projektów kulturalnych
Łódzki Dom Kultury ogłasza nabory dotyczące współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. W 2015 r. realizowana jest 3 edycja programu.
Szkolenia z Regionalną Akademią Kadr Kultury
Regionalna Akademia Kadr Kultury ŁDK zaprasza na szkolenia! Ich celem jest profesjonalizacja pracowników i działaczy sektora kultury, a także wsparcie i rozwój osób zainteresowanych działalnością kulturalną. W ciągu 3 lat (2012-2015 r.) funkcjonowania programu w ramach różnych form kształcenia przeszkoliło się około 2000 osób: pracowników instytucji kultury, w tym: instruktorów, bibliotekarzy i muzealników, a także pracowników organizacji pozarządowych, niezależnych animatorów i menadżerów działających w tym sektorze. Zobacz aktualną ofertę!
PROJEKTY BADAWCZE
Zapraszamy do zapoznania się z projektami badawczymi realizowanymi przez Łódzki Dom Kultury!
ŁÓDZKI FESTIWAL CHÓRALNY – CANTIO LODZIENSIS

Po raz pierwszy został zorganizowany w 1998 roku z inicjatywy Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Łódzkiego Domu Kultury. Jest imprezą konkursową, ogólnopolską odbywającą się co rok.  W ŁDK odbyły się jego wszystkie dotychczasowe edycje, w których na przestrzeni osiemnastu lat udział wzięły 442 krajowe chóry zespoły wokalne oraz 25 zagranicznych. Wypracowana przez lata formuła konkursowa imprezy zakłada w niej udział różnorodnych zespołów klasyfikowanych w ośmiu odrębnych kategoriach.