Regionalna Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego

REGIONALNA SIEĆ KIN CYFROWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W czerwcu 2012 roku powstała Regionalna Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego zrzeszająca kina, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją filmową i promocją kinematografii. Porozumienie o współpracy w ramach sieci zostało zawarte 26 czerwca 2012 r., podczas spotkania w Łódzkim Domu Kultury. Podpisali je partnerzy z Koluszek, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Głowna, Łowicza, Opoczna, Wieruszowa, Wielunia, Radomska, Bełchatowa, Kutna, Zduńskiej Woli, Pabianic i Łodzi. Do Regionalnej Sieci Kin Cyfrowych przystąpiły kina cyfrowe, ale także te, które dopiero planują cyfryzację. Rolę lidera i koordynatora działań partnerstwa pełni Łódzki Dom Kultury. Jest to pierwsza taka inicjatywa w naszym województwie - a jeśli wszystkie kina uda się scyfryzować - będzie to druga w Polsce sieć kin cyfrowych.

Celem partnerstwa jest m.in. wzmocnienie pozycji kin zrzeszonych w Partnerstwie - przeciwdziałanie ich marginalizacji, wyposażenie kin w technologię cyfrową, a co za tym idzie zwiększenie możliwości w pozyskiwaniu atrakcyjnego repertuaru od dystrybutorów oraz wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców Regionu. Zadaniem Partnerów jest także aktywne poszukiwanie środków finansowych m.in. na cyfryzację i współpraca przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych na tzw. projekty „miękkie”,  a co za tym idzie organizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.

Obecnie zaledwie 7 lokalnych kin poza Łodzią jest wyposażonych w projektory cyfrowe (Kutno, Skierniewice, Bełchatów, Pabianice, Łowicz, Radomsko i Koluszki). Kinom bez nowoczesnej technologii grozi likwidacja – zakup analogowych kopii już dziś jest nieopłacalny, a kino bez „cyfry” to kino bez premier i bez widowni. W 14 z 20 sal kinowych w regionie nie prowadzi się regularnej działalności kinowej. Jednocześnie liczymy na to, że strategia przyjęta przez PISF będzie służyła rozwojowi tych kin, którym grozi wykluczenie, a nawet likwidacja z powodu zapóźnień technologicznych.

Porozumienie dotyczące Regionalnej Sieci Kin Cyfrowych podpisało do tej pory 17 partnerów, ale    ma ono charakter otwarty i mogą dołączać do niego inne podmioty z branży filmowej.

Partnerami Sieci są:
 
 1. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach – Kino Odeon
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach – Kino Polonez
 3. Miejski Dom Kultury w Rawie Maz. – Kino Roma
 4. Kino Racjonalizator w Głownie
 5. Łowicki Ośrodek Kultury – Kino Fenix
 6. Miejski Dom Kultury w Opocznie
 7. Miejski Dom Kultury w Radomsku
 8. Wieluński Dom Kultury – Kino Syrena
 9. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie – Kino Kultura
 10. Wieruszowski Dom Kultury – Kino Słońce
 11. Kutnowski Dom Kultury
 12. Łódzki Dom Kultury
 13. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
 14. Kino Tomi w Pabianicach
 15. Kino Charlie w Łodzi
 16. Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o. o.
 17. Fundacja „Generator Kultury” w Białej Rawskiej

WIĘCEJ INFORMACJI