Fundusze na kulturę. Przegląd źródeł

Zmiany w finansowaniu instytucji kultury wymuszają poszukiwanie środków zewnętrznych, umożliwiających realizację ambitnego programu. Towarzyszą temu wdrażane od 2014 roku zmienione programy wspólnotowe oraz fundusze strukturalne, ukierunkowane na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. O ile część funkcjonujących od lat funduszy dofinansowujących działalność kulturalną jest znana i rozpoznawana, równolegle funkcjonuje wiele programów dotacyjnych nie promujących szerzej swojej działalności. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane także te mniej znane, co umożliwi zidentyfikowanie właściwego funduszu i ubieganie się o środki na realizację zaplanowanych zamierzeń.

Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę dotyczącą finansowania działalności kulturalnej (projekty inwestycyjne i tzw. miękkie) ze środków zewnętrznych oraz wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania dofinansowanym projektem. W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:
- podstawowe informacje o zasadach uzyskiwania dotacji do prowadzenia działalności kulturalnej,
- nowa perspektywa programów wspólnotowych: Program Kreatywna Europa, Program Erasmus+, Program Europa dla Obywateli,
- nowa perspektywa funduszy srukturalych w Polsce: Regionalny Program Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- pozostałe źródła finansowania projektów kulturalnych: zakres wsparcia, procedura ubiegania się o dofinansowanie,
- poszukiwanie informacji o programach dotacyjnych - pomocne strony internetowe,
- anliza przykładowego formularza wniosku o dofinansowanie,
- podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania i rozliczania projektu.


Prowadzący:

Michał Pawlęga

Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

2017-10-04 09:00

Czas trwania: 7h

Cena: 80 zł/os.

Sala: 103

Zapisz się:

tel. 797 326 219