Doskonalenie kompetencji menedżerskich kadr kultury, cz. I i II

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających jednostkami lub wydziałami kultury. Podczas szkolenia uczestnicy będą zapoznawać się wielotorowo z aspektami sprawnego zarządzania. Będzie ono ukazane w ujęciu kompetencyjnym oraz narzędziowym. Szkolenie podzielone jest na trzy główne moduły: zarządzanie czasem, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie zespołem.
Uczestnicy kursu:
• poszerzą swoją wiedzę i podniosą poziom umiejętności w zakresie pracy z grupą,
• doskonalić będą kompetencje związane z organizowaniem i prowadzeniem pracy z zespołem,
• poznają zasady zarządzania czasem i będą doskonalić kompetencje w zakresie planowania, realizowania i rozliczania czasu poświęcanego na aktywności wynikające z pełnionych ról,
• poszerzą wiedzę w zakresie motywowania i tworzenia środowiska sprzyjającego procesom rozwojowym,
• poszerzą wiedzę w zakresie zarządzania stresem, poznają techniki pracy ze stresem,
• doskonalić będą umiejętności radzenia sobie z presją i manipulacją

Program szkolenia, cz. I
10:00-11:30 Integracja uczestników, poznanie ich oczekiwań, doświadczenia zawodowego, miejsc pracy.
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:15 Rola i znaczenie zarządzania sobą w czasie. Świadome planowanie, realizowanie i rozliczanie czasu poświęcanego na wybrane aktywności.
13:15-13:45 Przerwa
13:45-15:00 Jak zarządzać zmianą. Przyczyny oporu przed zmianami. Etapy zmiany. Postawa wobec zmian. Przywództwo sytuacyjne w kierowaniu zmianą.
15:00-15:15 Przerwa
15:15-16:00 Planowanie procesu zmiany w organizacji. Tworzenie klimatu przyjaznego zmianie. Kultura organizacji a zmiana. Podsumowanie.

Program szkolenia, cz. II
10:00-11:30 Praca zespołowa – warsztat. Etapy formowania zespołu. Role w zespole – kwestionariusz.
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:15 Konflikty w zespole. Rodzaje i źródła konfliktów. Zachowania stron i ich wpływ na przebieg konfliktu. Sposoby rozwiązywania konfliktów i rezultaty jakie przynoszą poszczególne strategie. Związek poszczególnych zachowań z dynamiką konfliktu.
13:15-13:45 Przerwa
13:45-15:00 Motywacja i jej rodzaje. Psychologiczne aspekty motywacji. Jak zbudować system motywacji
w organizacji. Motywatory i demotywatory w środowisku pracy.
15:00-15:15 Przerwa
15:15-16:00 Delegowanie uprawnień – warunek skutecznego zarządzania. Najczęściej popełniane błędy
w delegowaniu. Podsumowanie szkolenia, refleksja nad doświadczenie.

Prowadzący:

Bożena Pawlikowska

Trener, wykładowca, a przede wszystkim praktyk. Prowadzi szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Narodowego Centrum Kultury, Ośrodka Rozwoju Edukacji, uczelni (m.in. Wyższa Szkoła Oficerska we Wrocławiu, Politechnika Częstochowska, WSHE w Brzegu). W latach 2006-2013 kolejno Kierownik Regionu, Dyrektor Regionu i Wiceprezes Spółki CE Lingua w Krakowie. Obecnie - od 2013 roku prowadzi własną firmę szkoleniową oraz biuro rachunkowe. Ma wieloletnie, poparte sukcesami doświadczenie w zarządzaniu organizacjami w zakresie budowania wizerunku, kierowania zasobami ludzkimi, kierowania zmianą. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania MŚP oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie to ponad 4000 godzin szkoleniowych.

2017-11-22 10:00

2017-11-23 10:00

Czas trwania: 12

Cena: 150 zł/os.

Sala: 408

Zapisz się:

tel. 797 326 219