Wojewódzka Strefa NGO w Łódzkim Domu Kultury

Wojewódzka Strefa NGO – to miejsce stworzone z myślą o wsparciu powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych działających w sektorze kultury z województwa łódzkiego. Łódzki Dom Kultury wychodząc naprzeciw potrzebom 3 sektora zamierza pracować na rzecz rozwoju aktywności obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wojewódzkiej Strefy NGO Łódzkiego Domu Kultury!

Jeśli działasz w sektorze kultury i jesteś

  • organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS lub innym rejestrze,
  • grupą inicjatywną działającą na terenie województwa łódzkiego

możesz skorzystać ze wsparcia Wojewódzkiej Strefy NGO.

OFERTA WSPÓŁPRACY:

ZASADY WSPÓŁPRACY:

  1. Zapoznaj się z regulaminem
  2. Dostarcz wypis z KRS lub innego rejestru, oraz statut organizacji; W przypadku grup inicjatywnych projekt statutu lub opis działalności.

Kontakt:

Wojewódzka Strefa NGO Łódzkiego Domu Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
e-mail: ldk@ldk.lodz.pl
tel. 797-326-216