Współorganizacja projektów kulturalnych 2015

Łódzki Dom Kultury w 2015 r. po raz trzeci ogłasił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

DO POBRANIA: WYNIKI NABORU

Ogłoszenie skierowane było do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego
i dotyczyło realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości. Do naboru mogły przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2015 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 150 000 zł

Kontakt:
w sprawach merytorycznych: Aleksandra Kaźmierczak, tel: 797 326 200
w sprawach finansowych: Grażyna Marciniak, tel: 797 326 178

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie i regulamin naboru pdf
Załącznik nr 1 - wzór umowy pdf
Załącznik nr 2 - wzór wniosku pdf
Załącznik nr 2 - wzór wniosku doc
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania końcowego pdf
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania końcowego doc

Zdjęcia z realizacji projektów 2015

GBP w rozprzy "Pracownia małego twórcy- wyroby dawnego rzemiosła"
MOK w pabianicach - festiwal "nasz region - ikony kultury pabianic"
muzeum miasta zgierza "zgierz w średniowieczu - żywa lekcja historii"
muzeum w zduńskiej woli - kolory miasta
dom kultury w łęczycy - z muzyką przez świat
MBP w Konstantynowie Łódzkim - wydanie tomiku poetyckiego "XX lat razem Constans"
Gminna Biblioteka w Rozprzy - warsztaty papiernicze
Gminna Biblioteka w Rozprzy - warsztaty ceramiczne