PERON 323

Zajęcia prowadzone przez Barbarę Bortkiewicz to próby do spektakli, całoroczne autorskie warsztaty teatralne, w ramach których powstają spektakle teatralne i słuchowisko radiowe. Na zajęcia mogą uczęszczać osoby początkujące jak i te, które posiadają bardzo duże doświadczenie w pracy scenicznej.
Do grupy zapisać się mogą osoby od 8 roku życia: młodzież szkolna, licealna, gimnazjalna, studenci oraz osoby dorosłe (w tym emeryci i renciści).
Wymagania:  dobry stan zdrowia, dobra pamięć, w przypadku osób nieletnich wymagana pisemna zgoda opiekuna prawnego.
PROGRAM ZAJĘĆ:
1. próby do spektaklu:
- realizacja spektakli teatralnych na podstawie scenariusza wybranego utworu dramatycznego
2. warsztaty teatralne:
- ćwiczenia rozluźniające, rozgrzewkowe, otwierające; emisja głosu, podstawy śpiewu
- ćwiczenia na wyobraźnie aktorska technika motyla
- nauka podstawy rytmu
- realizacja etiud indywidualnych i grupowych
- praca z rekwizytem
- dialog, monolog, dźwiękonaśladownictwo
- ćwiczenia na autentyczność emocji
- rozmowy z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce
3. Realizacja słuchowiska radiowego i utworów wokalnych (spotkania indywidualne).

poniedziałek, czwartek, godz. 17.00-20.00 – sala 323
sobota, godz. 14.00-18.00 – sala 323 (próby do spektaklu)

Prowadzący:

Barbara Bortkiewicz

Duchem z Łodzi, choć wychowała się w Nałęczowie. Zawód wyuczony: artysta sztuk pięknych z uprawnieniami m. in. animatora kultury i krytyka sztuki.  Doświadczenie z reżyserii zdobywała od 1997 roku; na studiach artystycznych, podczas współpracy z PWSFTiTV , TVP jako autor reportaży oraz przy realizacji własnych filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych w Lublinie potem
w Łodzi. Jako reżyser wykonała adaptację opowiadań m. in. Ernesta Hemingway ’a, Bolesława Prusa, Edmunda Amicisa a obecnie reżyseruje także własne utwory dramatyczne. Od 2011 roku jest współzałożycielem zespołu teatralnego nazwą PERON 323 (wcześniej Studio Teatralne im. Samuela Becketta).

14:00 / 3 h

Cena: 100 zł/m-c, 60 zł/1 zajęcia oraz osoby biorące udział w przygotowaniu słuchowiska

Sala: 323

Zapisz się:

tel. 797 326 205, 797 326 199