DRAMA (WARSZTATY TEATRALNE)

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych od 16 roku życia.
Program obejmuje ćwiczenia z:
- dykcji i emisji głosu
- tworzenia elementarnych zadań aktorskich
- tworzenia etiud (obrazy sceniczne, pantomima, improwizacja)
- interpretacji i analizy tekstów kultury
- umiejętności relaksacji
- technik pomocnych przy autoprezentacji.

środa:
godz. 17.00-19.00 – zajęcia grupowe
sobota:
godz. 9.00-12.00 – zajęcia indywidualne
godz. 12.00-14.00 – zajęcia grupowe
godz. 14.00-15.00 – zajęcia indywidualne

Prowadzący:

Adam Wrzesiński

Kontakt: 502 067 286

Amator (czyli pasjonat) teatru, literatury i filmu, wieloletni (od 1991 roku) aktor offowej Grupy Teatralnej „Dziewięćsił”, recytator, instruktor teatralny, od 2006 roku instruktor dramy II stopnia. Uczestnik wielu festiwali, przeglądów i wypraw teatralnych (również międzynarodowych), często dostrzegany i doceniany, czasem również nagradzany za kreacje indywidualne i zespołowe (np.: na VII i X ŁóPTA, czy III FMFT „Windowisko”).
Oficjalny (wciąż mocno niepełny) spis dokonań:
http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/48430,karierateatr.html#start
Za swoje największe przygody teatralne uważa:
- wyjazd z GT „Dziewięćsił” na Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Almelo (Holandia) w 1994 r.
- udział (w ramach nurtu „Młody teatr”) w XXXVII edycji OPTMF „Kontrapunkt” w Szczecinie w 2002 r.
- udział w I Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu w 2004 r.
- udział w III Międzynarodowym Festiwalu Sztuk im. Bułhakowa w Kijowie w 2004 r.
- założenie własnej Grupy Teatralnej, która pod nazwą „Teatr YETA” działa od 2011 r. w Łódzkim Domu Kultury.

09:00 / 2 h

Cena: 90 zł/miesiąc, 30 zł/1 zajęcia grupowe lub indywidualne

Sala: 103/315

Zapisz się:

tel. 797 326 205, 797 326 199