PRACOWNIA MALARSTWA OLEJNEGO – FOREMKA

Zajęcia obejmują jedną technikę malarstwa: malarstwo olejne. Technika ta jest wykładana zgodnie
z kanonem Lubelskiego Instytutu Sztuk Pięknych. Dodatkowo zajęcia rozszerzone są o zagadnienia formizmu – kierunku w sztuce współczesnej. Formizm kładzie nacisk na dążenie do upraszczania formy, poprzez rezygnację ze zbędnych szczegółów. Technika ta zapoczątkowana była już w średniowieczu natomiast rozwinęła się dopiero po XIX w. Ojcem tej techniki był Paul Cezanne, dzisiaj uważany za najbardziej nowatorskiego malarza XIX wieku. Malował on obraz dla istotnych wartości linii, brył, koloru
i przestrzeni. Uważając za wzajemny stosunek form, utworzył sobie swój własny system: konstruował obraz tak, aby np., trzy bryły geometryczne (stożek, walec i kula) stanowiły jedną formę, czyli wspólny mianownik przez zsyntetyzowanie wszystkich środków wyrazu.
Wymagania: Materiały każdy przynosi we własnym zakresie np: krosna, płótno malarskie, pędzle, farby olejne lub blejtram, dopuszczalne: blok rysunkowy, tempery, gwasz, akryle lub farmy plakatowe. Na zajęcia mogą uczęszczać osoby początkujące jak i zaawansowane, dzieci w wieku od 13 lat, młodzież, dorośli, emeryci i renciści. 
PROGRAM ZAJĘĆ:
1. Zajęcia praktyczne
- teoria z zakresu przygotowania warsztatu pracy, techniki olejnej, projektowania kompozycji, cykle obrazów i tworzenia obrazu
- praktyka – zajęcia z przygotowania podobrazia, rodzaju farb i pędzli, nauka wykonywania projektów
- malarstwo olejne obejmuje malarstwo pejzażowe, figuratywne, akt i martwa natura
- ocena przyniesionych projektów i obrazów
2. Konsultacje
- ocena przyniesionych projektów i prac malarskich ( min. 3 sztuki)
- krytyka gotowych obrazów
- ukierunkowanie w zakresie techniki i stylu do egzaminów wstępnych do szkół plastycznych i na studia

niedziela:
godz. 11.00-13.00 – sala 413 – zajęcia praktyczne
godz. 13.00-14.00 – sala 413 – konsultacje

Prowadzący:

B. Bortkiewicz

Dyplomowany wykładowca ze specjalizacją malarstwo. Studia i prace dyplomową wykonała pod opieką: prof. I. J. Kamiński (krytyk sztuki), A. Styka (artysta malarz), M. Drzewiński (artysta malarz), K. Bartnik (artysta malarz).

11:00 / 2 h

Cena: 250 zł/m-c, 100 zł/1 zajęcia lub konsultacje

Sala: 413

Zapisz się:

tel. 797 326 230