KURS DLA WOKALISTÓW AMATORÓW

Kurs realizowany jest w formie indywidualnych zajęć warsztatowych (po 45 minut), uwzględniających emisję głosu, dykcję, opracowywanie repertuaru. W kursie mogą uczestniczyć osoby nieposiadające przygotowania muzycznego, natomiast dysponujące zdolnościami  muzycznymi (słuch muzyczny, poczucie rytmu, odpowiednie predyspozycje głosowe). Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu.
Osoby uczestniczące w zajęciach mogą rozwijać swoje umiejętności wokalne, poszerzają repertuar, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu emisji głosu, impostacji, interpretacji utworów. Wokaliści uczestniczący w zajęciach wokalnych przygotowywani są do publicznych występów artystycznych. Biorą udział w koncertach, konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Dzięki miłej i efektywnej atmosferze pracy oraz bogatemu spektrum stylów i repertuaru każdy z uczestników zajęć może rozwijać swój talent, pasję i zamiłowanie do muzyki wokalnej – od jazzu poprzez rock oraz muzykę klasyczną.

poniedziałek,  godz. 9.00-17.00
środa, godz. 11.00-20.00
piątek, godz. 9.00-19.00

Prowadzący:

Renata Banacka-Walczak

Absolwentka Łódzkiej Akademii Muzycznej, dyrygent, wokalistka i doświadczony instruktor prowadzący naukę śpiewu solowego w ŁDK. Jest wokalistką oraz pedagogiem umiejętnie realizującym edukację wokalną według autorskiego programu.
Ma na swoim koncie trzy płyty nagrane w duecie ze światowej sławy polskim jazzowym wibrafonistą, Karolem Szymanowskim oraz udział w niezliczonej ilości koncertów jako wykonawca, w kraju i za granicą. Renata Banacka-Walczak jest również dyrygentką Akademickiego Chóru Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Jako pedagog zajmujący się śpiewem i emisją głosu, w ciągu siedemnastu lat pracy dydaktycznej
w ŁDK przygotowała do szkół muzycznych około pięćdziesięciu uczniów. Wśród słuchaczy kursu wokalnego znajdują się wybitne jednostki, które niejednokrotnie zdobywają punktowane miejsca w ogólnopolskich konkursach i festiwalach wokalnych.
Osoby uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez Renatę Banacką-Walczak mają możliwość rozwijania zdolności wokalnych oraz zaspokojenia własnych aspiracji artystycznych.

11:00 / 1 h

Cena: 130zł/m-c, 35 zł/1 zajęcia

Sala: 428

Zapisz się:

tel. 797 326 230