Zespoły muzyczne

ZESPOŁY MUZYCZNE DZIAŁAJĄCE PRZY ŁÓDZKIM DOMU KULTURY

Dowiedz się więcej:

Celem naszych działań jest promowanie amatorskiego ruchu muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem interesujących i wartościowych zjawisk muzycznych stanowiących o bogactwie kultury naszego regionu. Organizując odpowiednie formy działalności edukacyjnej, artystycznej pozyskujemy do współpracy utalentowaną młodzież szkolną, akademicką, osoby dorosłe. Zorganizowanym grupom muzycznym zapewniamy właściwe miejsce prób oraz pomoc merytoryczną, repertuarową i odpowiedni sprzęt elektroakustyczny. W zakresie edukacji realizujemy również kursy specjalistyczne, udostępniamy materiały repertuarowe oraz metodyczne.