unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Spotkania Grup Literackich „Kwadra-tura”

Spotkania Grup Literackich Województwa Łódzkiego „Kwadra-tura” to inicjatywa zmierzająca do lepszego poznania, wypromowania i podniesienia poziomu artystycznego ruchu literackiego, który rozwija się w miastach naszego regionu. Łódzki Dom Kultury przyjął na siebie rolę organizatora spotkań i koordynatora współpracy między mniejszymi ośrodkami.

19 marca 2016 roku w ŁDK odbyło się pierwsze z cyklu spotkań, w którym uczestniczyło 14 grup poetyckich: Akant, Kamena, Centauro, Limeryk, Motyl, Stolik Poetycki i Powrót z Łodzi, Abaton i Przeznaczenie z Piotrkowa, Desant z Sieradza, Constans z Konstantynowa Łódzkiego, Ponad z Radomska, Na Progu z Łasku, Topola ze Zduńskiej Woli. Każda z nich przedstawiła swoją historię, omówiła formy działalności, wydawnictwa, plany na przyszłość.

W drugiej części wieczoru poeci zastanawiali się nad formami współpracy i wspólnymi przedsięwzięciami. Ustalono, że należy takie spotkania należy organizować cyklicznie - raz na kwartał. W czerwcu odbędą się "noce poezji" w Radomsku i Sieradzu, a także festiwal Złoty Środek Poezji w Łodzi i Kutnie, we wrześniu poetów zaprasza do siebie Piotrków.

W wydawanym przez Łódzki Dom Kultury czasopiśmie „Kalejdoskop” utworzyliśmy rubrykę „Region z wierszem’, w której prezentować będziemy dokonania grup poetyckich. Najlepsze wiersze mają szansę na wydanie w serii poetyckiej wydawnictwa Kwadratura. Nasze cykliczne spotkania nawiązują nazwą Kwadra-tura do znanej już marki poetyckiej oficyny ŁDK.

Zapraszamy do współpracy środowiska literackie z miast województwa łódzkiego. Osoba do kontaktu jest Piotr Grobliński z zespołu Literacko-Wydawniczego ŁDK (grobliński@ldk.lodz.pl).
Więcej informacji na stronie: http://ldk.lodz.pl/spotkania-grup-literackich-wojewodztwa-odzkiego.aspx