Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
KOLOROWA LOKOMOTYWA WIOSNA 2014 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci
z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę.

Ideą projektu, w której wzięło udział 840 dzieci, jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Uczestnikami projektu były dzieci z czterdziestu dwóch gmin województwa łódzkiego: Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew.

Partnerami realizującymi poszczególne warsztaty w ramach projektu byli: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Politechnika Łódzka Instytut Architektury i Urbanistyki.

Projekt poprzez proponowany program edukacji ekologiczno-artystycznej ma na celu zainteresowanie młodych ludzi regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi oraz ich przejawami we współczesnej aktywności ośrodków akademickich i centrów kultury.

Oferta skierowana była do dzieci i młodzieży z uboższych gmin woj. łódzkiego mających ograniczony kontakt z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź. Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej łódzkiego w dostępie do edukacji.

Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane były na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich. Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie.

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu; celem zajęć było wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.

Projekt obejmował realizację 6 typów warsztatów, które bazowały na idei recyklingu:

- Tkanina, warsztat z tkaniny i koronki
- Tkanina, warsztat z filcowania na mokro.
- Tkanina, warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych.
- Papier, warsztat odzyskiwania i produkcji papieru
- Warsztaty ze scenografii ekologicznej - inspiracja architekturą biomorficzną
- Warsztat teatralny


„Kolorowa Lokomotywa... Poznaj łódzką małą ojczyznę” to również

konkursy inspirowane warsztatami ekologiczno-artystycznymi i finałowym spektaklem.
Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.