Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
DZIEDZICTWO KULTUROWE. MUZEALNE REALIZACJE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, 26-27 listopada 2015, Zgierz

W dniach 26-27 listopada 2015 r. w Zgierzu na Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych Województwa Łódzkiego Dziedzictwo kulturowe. Muzealne realizacje w przestrzeni publicznej spotkali się przedstawiciele z prawie 20 instytucji muzealnych z naszego regionu. Jesienną edycję zainaugurowało wystąpienie dr Elżbiety Hibner z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, która przedstawiła ochronę dziedzictwa kulturowego jako zadanie publiczne. Bartosz Skaldawski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa natomiast zwrócił uwagę na potencjał społeczno-gospodarczy tego zagadnienia. Zygmunt Błaszczyk z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi (Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim) pokazał konkretne obiekty muzealne z perspektywy zadań konserwatorskich. Aldona Modrzewska z Zamku Królewskiego w Warszawie w swoim wystąpieniu poruszyła problematykę udostępniania zbiorów muzealnych w nowej przestrzeni publicznej jaką jest przestrzeń wirtualna.

Druga część wystąpień dotyczyła praktycznych realizacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej. Dr inż. Marek Sitnicki z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej opowiedział o rewitalizacji historycznych obszarów miejskich na przykładzie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, a Arkadiusz Bogusławski (Kierownik Projektu "Rewitalizacja Księżego Młyna, Urząd Miasta Łodzi) przedstawił jak zarządzać zmianą w zabytkowej przestrzeni jaką jest np. Księży Młyn w Łodzi. Paweł Krawczyk (Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.) zaprezentował zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie działalności Centrum Konserwacji Drewna w Zgierzu. Kolejna część spotkania stanowiła prezentację dobrych praktyk z naszego regionu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym także tych projektów, które realizowane były w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w ostatnich latach. W nawiązaniu do tematu, Agnieszka Gajc z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przedstawiła ideę EDD i opowiedziała o przyszłorocznej edycji, która odbywać się będzie pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki".

Po inspirujących wykładach w pierwszym dniu spotkania przyszła pora na duchowy relaks z dobrą muzyką w tle. Gościem wieczoru Konferencji Muzealników w Zgierzu był Witold Świątczak i młoda artystka Katarzyna Świątczak.

Drugi dzień spotkania uczestnicy rozpoczęli zwiedzaniem Muzeum Miasta Zgierza, gdzie mieli okazję zobaczyć m.in. wystawę "Kruszówka". Zgromadzone na wystawie meble, dekoracje, porcelana i przedmioty codziennego użytku należały niegdyś do jednej zgierskiej rodziny Krusche, a obecnie stanowią unikalną w skali kraju rekonstrukcję wnętrz mieszczańskich z przełomu XIX i XX w. Z muzeum wszyscy udali się na spacer ulicami zrewitalizowanego Miasta Tkaczy. Na trasie wycieczki znalazło się m.in. Centrum Konserwacji Drewna zlokalizowane w budynku Domu Tkacza przy ul. G. Narutowicza i Muzeum Miejsca w Domu Tkacza przy ul. ks. Sz. Rembowskiego.

Organizacja: Łódzki Dom Kultury, Muzuem Miasta Zgierza