Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA KONCERTU: LINK

W dniu 21 listopada 2020r. o godz.12.00 odbył się KONCERT CHÓRÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ - CANTIO LODZIENSIS w formie internetowej prezentacji chórów działających na terenie Łodzi i woj. łódzkiego.


Adresatami naszego przedsięwzięcia są różnorodne amatorskie chóry, towarzystwa i stowarzyszenia śpiewacze z terenu Województwa Łódzkiego. Data tego koncertu nie jest przypadkowa, bowiem jest to termin organizacji wcześniej planowanego przez nas XXIII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego - Cantio Lodziensis, który ze względu na pandemię korona wirusa covid -19 nie mógłby się odbyć w tradycyjnej formule konkursowej.

Sytuacja ta skłoniła nas zatem po raz pierwszy do prezentacji chórów za pośrednictwem Internetu. Ten sposób przekazu  posiada nieograniczony zasięg, a jednocześnie spełnia warunki bezpieczeństwa. Liczymy na to, że w roku przyszłym powrócimy do organizacji Łódzkiego Festiwalu Chóralnego - Cantio Lodziensis w pełnej formule konkursowej  prezentując  najlepsze krajowe chóry i zespoły wokalne.

W tym roku zachęcamy zespoły chóralne z naszego regionu do udziału w KONCERCIE CHÓRÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ - CANTIO LODZIENSIS

Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania: http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/koncert-chorow-ziemi-lodzkiej-cantio-lodziensis-r5240

Warunki uczestnictwa:

  • w Koncercie Chórów Ziemi Łódzkiej – Cantio Lodziensis mogą wziąć udział różnorodne chóry amatorskie z terenu woj. łódzkiego.
  • zgłoszenie udziału w Koncercie wymaga : przesłania prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z utworami formie nagrań DVD,  pendrive, Wetransfer, które należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2020r. mailem na adres: muzyka@ldk.lodz.pl lub cantiolodz@vp.pl, bądź pocztą tradycyjną do Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź z dopiskiem: KONCERT CHÓRÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ - CANTIO  LODZIENSIS. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
  • program artystyczny każdego chóru jest dowolny, a łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut. 
  • kwalifikacji chórów do prezentacji internetowej dokona Rada Artystyczna powołana przez organizatorów.


Zapraszamy do zapoznania się z laureatami tegorocznej edycji oraz do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

            W dniu 16 listopada 2019 r. odbył się w Łódzkim Domu Kultury XXII Łódzki Festiwal Chóralny - Cantio Lodziensis pod patronatem honorowym – Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera. Organizatorami byli: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łodzi. Partnerami: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Kuratorium Oświaty, Łowicki Ośrodek Kultury, GDKzB w Ksawerowie, Tow. Śpiewacze Lutnia w Aleksandrowie Łódzkim. Patronat objęli: TVP Łódź, Radio Łódź S.A. Region Kultury, Narodowe Centrum Kultury, chórtownia.pl, polmic.pl.

Jury w składzie:
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie
prof. Inna Shorokhova – Uniwersytet Kultury w Kamerowie  /Rosja/
prof. dr hab. Anna Domańska  - Akademia Muzyczna im. K i G. Bacewiczów Łodzi          
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademia Muzyczna im. K i G. Bacewiczów w Łodzi
                      
Po wysłuchaniu  chórów i zespołów wokalnych biorących udział w Festiwalu   postanowiło przyznać w poszczególnych kategoriach następujące miejsca
                                
                                      GRAND PRIX FESTIWALU
                      Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie
                                         dyrygent – Barbara Halec                      
  
Chór otrzymał  nominację do udziału w konkursie -  2019 Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu   

                                   KATEGORIA B – CHÓRY MŁODZIEŻOWE
I Miejsce – Chór ALLA POLACCA w Warszawa
dyrygent – Anna Bednarska

                                    KATEGORIA C –  CHÓRY AKADEMICKIE
I Miejsce  - Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dyrygent - Michał Brożek
I Miejsce  -  Chór Kameralny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie
dyrygent – Paweł Choina

                                   KATEGORIA D – CHÓRY STOWARZYSZEŃ I TOWARZYSTW ŚPIEWACZYCH
I Miejsce   -  Chór Mieszany ECHO w Zebrzydowicach
dyrygent - Jadwiga Sikora
I Miejsce  - Stowarzyszenie Śpiewacze CANTO ALEGRE im. J. Kondratowicza w Łodzi
dyrygent  - Ewelina Bień
II Miejsce   -  Żeński Chór PASSIONATA w Morągu
dyrygent - Ewa Łuszcz
II Miejsce  -   Chór NOVUM w Rydzynie
dyrygent – Alina Pietrzak
III Miejsce -  Chór CANTABOSCO w Sokolnikach
dyrygent - Laura Banacka - Sołek
Wyróżnienie - Chór Mieszany zboru KARMEL ze Stropkova - Słowacja
dyrygent  - Andrej Nabozny           

                           KATEGORIA F - CHÓRY SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
I Miejsce  - Zespól Wokalny ART’ N VOICES
kier. artystyczne -  Anna Rocławska Musiałczyk, Tomasz Chyła
II Miejsce -  Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu
dyrygent – Jakub Jurdziński
III Miejsce  -  Chór CANTIAMO Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce dyrygent – Dorota Rypina - Gałązka

                             KATEGORIA G - CHÓRY SZKÓŁ MUZYCZNYCH II stopnia
I Miejsce -  Młodzieżowy Chór CANTO Zespołu Szkól Muzycznych im. Cz. Niemena we  Włocławku
dyrygent -  Marian Szczepański                                  
II Miejsce - Chór Męski POSM II st. w Katowicach
dyrygent - Aleksandra Maciejczyk

NAGRODY SPECJALNE
Nagroda Związku Kompozytorów Polskich(Oddział w Łodzi) dla - Chóru Kameralnego Akademii Sztuki w Szczecinie za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki p.t. Groźna Dziewczyna.
Puchar Kuratora Oświaty w Łodzi dla – Młodzieżowego Chóru CANTO Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku
Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr dla - Zespołu Wokalnego Art’n Voices w Wejherowie            
Puchar Przewodniczącego Rady Artystycznej  XXII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis  dla -  Chóru Alla Polacca w Warszawie
Sesja nagraniowa Radia Łódź S.A. dla - Stowarzyszenia Śpiewaczego CANTO ALEGRE  im. J. Kondratowicza w Łodzi
Nagroda Prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr  dla  - Chóru Mieszanego Zboru KARMEL ze Stropkova  /Słowacja/ - za kulturę brzmienia, oryginalność wykonywanych narodowych kompozycji oraz aktywność koncertową w Regionie.

           W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim dyrygentom i chórom za udział w XXII Łódzkim Festiwalu Chóralnym CANTIO LODZIENSIS. Laureatom gratuluję zdobytych nagród i wyróżnień.

Przewodniczący Rady Artystycznej
Łódzkiego Festiwalu Chóralnego
CANTIO LODZIENSIS
Przemysław Hachorkiewicz


       W ramach Festiwalu odbywały się również koncerty pozakonkursowe na terenie województwa łódzkiego z udziałem chórów krajowych oraz ze Słowacji i Indonezji. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się organizowany w Łowiczu występ chóru D’Voice Sekolah Vokasi IPB Student Choir Bogor - /Indonezja/.  Publiczność długimi oklaskami wyrażała swoje uznanie i zadowolenie z występu tego doskonałego akademickiego chóru. Również powód do zadowolenia z występu chóru miała pani Ambasador Republiki Indonezji - Siti Nugraha Mauludiah, której obecność na tym koncercie spowodowała widoczną radość u chórzystów indonezyjskich. Dużym zainteresowaniem lokalnej publiczności cieszyły się również  koncerty chóru mieszanego Karmel - /Słowacja/ organizowane w Ksawerowie oraz Aleksandrowie Łódzkim. Wszystkie te koncerty wspierane były przez władze samorządowe oraz lokalne ośrodki kultury w Ksawerowie, Łowiczu, Aleksandrowie Łódzkim.
Jako organizatorzy staraliśmy się o to, aby Cantio Lodziensis był świętem chóralistyki dla melomanów, chórów oraz ich dyrygentów mogących zaprezentować swoje osiągnięcia artystyczne. Program festiwalu  różnorodność występujących zespołów oraz prezentowane przez nie programy artystyczne przyczyniły się do popularyzacji chóralistyki.

Galeria zdjęć z archiwum PZChiO – Cantio Lodziensis 
 

      Cantio Lodziensis jest ogólnopolską imprezą konkursową adresowaną do różnorodnych amatorskich chórów. Przez wszystkie lata jego organizacji od 1998r., w ŁDK wystąpiło  540 chórów i zespołów wokalnych z całego kraju. Promując chóralistykę jako formę wykonawczą organizujemy we współpracy
z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr w Łodzi i regionie koncerty z udziałem chórów krajowych i zagranicznych. Brały w nich udział chóry  m. in. z Rosji, Estonii, Ukrainy, Słowenii, Słowacji, Anglii, Czech, Białorusi, USA, Indonezji, Irlandii Płn., czy RPA. Z satysfakcją warto również wspomnieć, że Cantio Lodziensis jest tym festiwalem, gdzie występujące chóry prezentowały prawykonania utworów współczesnych  kompozytorów.
      Z okazji XX - lecia festiwalu została wydana w roku ubiegłym płyta CD, na której znalazły się utwory łódzkich kompozytorów, nagrodzone chóry i zespoły wokalne oraz laureaci Grand Prix Łódzkich Festiwali Chóralnych Cantio Lodziensis 2007 – 2016.

Przewodniczący Rady Artystycznej
Przemysław Hachorkiewicz
 

„Śpiewam w chórze, żyję dłużej” - tak reklamował się jeden z zespołów biorących udział w XIX Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis. Ale pod tym hasłem podpisałaby się zapewne w różnych latach większość uczestników imprezy. Radość zespołowego śpiewania, wynikająca z naturalnej potrzeby ekspresji, łączy się dziś z poczuciem pełnej swobody stylistycznej i repertuarowej - ansamblom niczego się w tym zakresie nie narzuca. Stąd coraz częstsze, poza klasyką, wykonywanie opracowań współczesnych piosenek oraz standardów jazzowych. Ze strony organizatorów Festiwalu jedyna sugestia, podyktowana założeniem promowania Łodzi, dotyczy uwzględnienia w programie kompozycji łódzkiego twórcy.

Od początku główną częścią Cantio Lodziensis, przedsięwzięcia mającego już nie tylko ogólnopolski zasięg, ale i ustaloną markę, jest, odbywający się tradycyjnie w Łódzkim Domu Kultury, chóralny konkurs. Niniejsza płyta, będąca drugim z kolei, wydanym przez ŁDK krążkiem dokumentującym festiwalowe dokonania, tym razem opublikowana została z okazji dwudziestolecia Festiwalu. Zawiera nagrania z przesłuchań konkursowych z minionej dekady. Uwzględnione zostały zespoły uhonorowane nagrodą główną, Grand Prix, a także te, którym Oddział Łódzki Związku Kompozytorów Polskich, przyznał w danym roku specjalną nagrodę za najlepszą interpretację utowru kompozytora związanego z Łodzią - (Krzysztofa Grzeszczaka, Andrzeja Hundziaka, Sławomira Kaczorowskiego, Jakuba Neske, Karola Prosnaka, Bronisława Kazimierza Przybylskiego). Te m.in. utwory w ramach, wykraczającej także poza Łódź, koncertowej cześci festiwalu, wykonywane były w okolicznych miejscowościach - Aleksandrowie Łódzkim, Drużbicach, Ksawerowie, Łęczycy, Łowiczu, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Poddębiach, Skierniewicach, Widawie, Zgierzu, Żelechlinku. A później muzyka ta powędrowała dalej ...

Janusz Janyst