Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

 

ŚWIERSZYKOWE WIERSZYKI 2014 - konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych

 

 

Fotorelacja z wydarzenia znajduje się poniżej w Galerii zdjęć. Zapraszamy do obejrzenia!​
 

Konkurs plastyczny Mały Przyrodnik został rozstrzygnięty! Wyniki konkursu do pobrania

Program Wielkiego Finału (31 maja, Sala Kolumnowa ŁDK):

godz. 12.00-12.45 – spektakl edukacyjny o tematyce ekologicznej dla dzieci w wykonaniu Teatru Króla „Jak Krzyś ratował planetę Ziemię” (sala kolumnowa)

godz. 13.00-14.00 – Wielki Finał Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci: przesłuchania recytatorów odbywające się w pięciu dwuosobowych komisjach, każda z komisji przyznaje nagrodę Grand Prix w swojej grupie recytatorów i tytuł Mistrza Słowa, wyłonionych zostaje tym samym 5 najlepszych laureatów Konkursu w województwie łódzkim.

godz. 14.00-14.45 – „Świerszczykowe zabawy” – edukacja przez zabawę - impreza teatralna połączona z konkursami wiedzy o przyrodzie, zagrożonych gatunkach roślin i zwierząt, ochronie środowiska w codziennym życiu (sala kolumnowa

godz. 15.00 – 15.45 - Wernisaż wystawy plastycznej prac konkursowych pt. „Mały przyrodnik” oraz wręczenie nagród za najlepszą pracę o tematyce przyrodniczej.

godz. 16.15-17.15 – uroczyste zakończenie obchodów Ekologicznego Dnia Dziecka i Koncert Laureatów Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci o tematyce przyrodniczej „Świerszczykowe wierszyki” – występ najlepszych recytatorów województwa łódzkiego, wręczenie nagród.

CELE KONKURSU:

 • zainteresowanie najmłodszych tematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez poezję
 • rozwijanie wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony w oparciu o poezję dziecięcą
 • uwrażliwienie na bogactwo i różnorodność fauny i flory w poezji dla najmłodszych
 • poszerzenie wiedzy na temat gatunków roślin i zwierząt obecnych w literaturze dziecięcej
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim
 • wzbogacanie poprawnej wymowy
 • propagowanie czytelnictwa
 • dbałość o kulturę słowa
 • doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie
 • uwrażliwienie na piękno polskiej mowy
 • zainteresowanie najmłodszych żywym słowem

WARUNKI UDZIAŁU:

 • W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 7-10 lat (I-IV kl.)
 • Dopuszcza się do udziału dzieci młodsze, które w najbliższym roku szkolnym staną się uczniami
 • Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz o tematyce przyrodniczej drukowany w zbiorach polskiej poezji dziecięcej.
 • Konkurs ma charakter indywidualny, nie obejmuje prezentacji zbiorowych.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Konkurs o tematyce przyrodniczej ma charakter wieloetapowy.Odbywa się w uzgodnionych terminach, w oparciu o własną kadrę pedagogiczną i we właściwych terenowo szkołach podstawowych i ośrodkach kultury (eliminacje dzielnicowe, miejskie, gminne, miejsko-gminne, powiatowe i wojewódzkie).
 • Ilość uczestników z każdej szkoły w eliminacjach wyższego szczebla (tzn. dzielnicowych, miejskich, gminnych i miejsko-gminnych) określa organizator tych eliminacji.
 • Do Finału Wojewódzkiego Konkursu jurorzy mogą wytypować 1 najlepsze dziecko z każdych 10 uczestników eliminacji dzielnicowych, miejskich, gminnych i miejsko-gminnych (jeżeli w eliminacjach bierze udział 20 dzieci, jury może zakwalifikować 2 dzieci), jednak nie więcej niż 10 dzieci z każdej dzielnicy m. Łodzi i nie więcej niż 10 dzieci z każdej gminy w województwie łódzkim.​​ Ograniczenia te są konieczne ze względów organizacyjnych.
 • W przypadku wysokiej frekwencji, podczas realizacji Konkursu w gminach, Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia eliminacji międzypowiatowych o czym będzie informował zainteresowanych w dalszym przebiegu rektrutacji. Wypełnione karty zgłoszeń uczestników, wyłonionych podczas eliminacji dzielnicowych, miejskich, gminnych i miejsko-gminnych, należy przesłać do dnia 25 maja 2014 r., na adres: ŁDK, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź lub zeskanowane na e-mail:  teatr@ldk.lodz.pl
 • Finały dzielnicowe, miejskie, gminne i miejsko-gminne odbywają się​​ w maju. O dokładnych terminach poinformują właściwi terenowo organizatorzy. Eliminacje środowiskowe przeprowadzają placówki szkolne.
 • FINAŁ REGIONALNY (WOJEWÓDZKI) odbędzie się w ŁDK w dniu 31.05.2014 r.  NAJWYŻEJ OCENIANE BĘDĄ WIERSZE O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ.

ORGANIZATORZY:

 • Eliminacje środowiskowe (szkolne) organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe w: dzielnicach, miastach i gminach województwa łódzkiego.
 • Eliminacje dzielnicowe, miejskie, gminne i miejsko-gminne  organizują i przeprowadzają właściwe terenowo placówki kultury.
 • Finał regionalny (wojewódzki) organizuje i przeprowadza ŁDK.

UWAGA: W przypadku wysokiej frekwencji podczas realizacji konkursu w gminach, Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji międzypowiatowych, o czym będzie informował zainteresowanych w dalszym przebiegu rekrutacji.

ADRESY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W ŁODZI:​​

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi:
OK Lutnia, ul. Łanowa 14, tel. 42 652-62-27
OK Rondo, ul. Limanowskiego 166, tel. 42 651-50-30
OK Na Żubardzkiej, ul. Żubardzka 3,tel. 42 651-67-47
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 – Łódź Polesie, ul. Olimpijska 9,tel. 42 687-04-85
​Ośrodek Kultury – Górna, ul. Siedlecka 1, tel. 42 684-66-47
Dom Literatury (dawne Śródmiejskie Forum Kultury), ul. Roosevelta 17, tel. 42 636-68-38
Widzewskie Domy Kultury, Filia „502”, ul. Gorkiego 16,tel. 42 673-35-99
Miejski Ośrodek Kultury – Zgierz, ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-26-18​

ADRESY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE

(Adresy będą aktualizowane po przesłaniu informacji z jednostek organizacyjnych)​:

GOK – Dzierżązna, (gm. Zgierz), Dzierżązna 4, 95-100 Biała, tel. 42 717-84-66

MOK – Ozorków, ul. kard. Wyszyńskiego 43, 95-035 Ozorków, tel. 42 710-31-18
GOK – Leśmierz, (gm. Ozorków), 95-035 Leśmierz 23,tel. 42 718-05-79
ZP-S – Parzęczew, ul. Parkowa 6, 95-045 Parzęczew,tel. 42 718-60-91​
MOK – Głowno, ul. Kopernika 37, 95-015 Głowno,tel. 42 719-11-43
OUK – Bronisławów, ul. (gm. Głowno), Bronisławów 10, 95-015 Głowno, tel. 42 719-20-08
MDK – Aleksandrów, ul. 1 Maja 17, 95-075 Aleksandrów Łódzki, tel. 42 712-10-78
MOK – Konstantynów, ul. Łódzka 28, 95-050 Konstantynów Łódzki,tel. 42 211-17-63
MOKSiR – Stryków, pl. Łukasińskiego 4, 95-010 Stryków, tel. 42 719-81-52
GOK – Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, 95-022 Wiśniowa Góra,tel. 42 213-22-96
Miejski Ośrodek Kultury – Pabianice, ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice, tel. 42 225-46-90
Gminny Ośrodek Kultury w Piątku, ul. Strażacka 3, 99-120 Piątek,tel. 604-223-709
Urząd Gminy w Pabianicach (Bychlew), ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice; tel. 42 213-96-76
Urząd Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, tel. 42 213-80-02, 2135-80-50 wew. 13
UG – Nowosolna (Skoszewy Stare), Rynek Nowosolna 1, 95-703 Łódź, tel. 42 648-40-95, 648-41-08
Gminny Ośrodek Kultury – Rzgów, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel. 42 214-13-12
Gminny Ośrodek Kultury – Brójce, 95-006 Brójce, tel. 42 214-03-87

NAGRODY

Dla uczestników eliminacji środowiskowych i przeglądów finałowych przewidziane są nagrody rzeczowe zależnie od uznania i możliwości organizatorów.      

SEKRETARIAT WOJEWÓDZKI KONKURSU

Łódzki Dom Kultury - Ośrodek Teatralny
Joanna Pyziak
Gabriela Synowiec
tel. + 48 / 42 633 98 00 w. 256, + 48 / 797-326-205, 797-326-199
e-mail: teatr@ldk.lodz.pl​

Załączniki artykułu