Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
FENOMEN ZAPEŁNIANIA MIEJSC. WIELOASPEKTOWY WYMIAR EKSPOZYCJI MUZEALNYCH, 10-11 kwietnia 2014, Łódź
Łódzki Dom Kultury w partnerstwie z Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki i Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi w dniach 10-11 kwietnia zorganizował czwartą edycję Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego. Wiosenne spotkanie muzealników dotyczyło wieloaspektowego wymiaru ekspozycji, topologii, topografii, innowacyjności i nowych form narracji muzealnych. Integralną częścią konferencji było zwiedzanie łódzkich muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki, Muzeum Pałac Herbsta oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. W każdej z tych instytucji omówione zostały zagadnienia związane z projektowaniem przez specjalistów przestrzeni muzealnej oraz percepcji i odbioru jej przez zwiedzających. Nowe topografie, nowe topologie ekspozycji muzealnych "Wystąpienie stanowiło próbę zmapowania wybranych, nowych i inspirujących tendencji w konstruowaniu ekspozycji muzealnych rzutując je na szerokie tło współczesnej refleksji muzeologicznej. Istotnym kontekstem był z jednej strony, dorobek nowej muzeologii i krytycznych studiów muzealnych, z drugiej wyzwania, jakie stawia przed współczesnymi muzeami intensywny rozwój nowych mediów i nowych technologii oraz powiązany z nim rosnący nacisk na partycypacyjne modele pracy instytucji. Poddanie krytycznej refleksji tych zagadnień i procesów, prowadzi do ponownego zastanowienia się rolą i statusem obiektu oraz sposobami jego prezentacji w przestrzeni ekspozycyjnej." Aleksandra Janus