Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego w WŁ

Łódzki Dom Kultury jest w trakcie realizacji projektu badawczego „Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r. ż. z terenu woj. łódzkiego”. Projekt ma na celu zbadanie i ewaluację aktywności projektowej domów kultury wynikającej z działalności Amatorskiego Ruchu Artystycznego jako oddolnej inicjatywy artystycznej mieszkańców województwa łódzkiego. Projekt umożliwi rozpoznanie potencjału kulturotwórczego i stworzenie mapy istotnych i wymagających wsparcia punktów związanych z aktywnością projektową w ramach ARA w regionie łódzkim. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej >>

Zmiana formuły działania ŁDK a partycypacja mieszkańców województwa w kulturze

Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego „Wpływ zmiany formuły działania Łódzkiego Domu Kultury na partycypację w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Celem badania była diagnoza zmian jakie zaistniały we współpracy Łódzkiego Domu Kultury z ośrodkami kultury w regionie łódzkim po Kongresie Kultury 2011 w Łodzi, który zapoczątkował wdrażanie przez ŁDK rewolucyjnej strategii proregionalnej.

Więcej >>

ANALIZA KOMPETENCJI KADR KULTURY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego mającego na celu analizę kompetencji kadr kultury w województwie łódzkim. Na podstawie przeprowadzonych w ciągu kilku miesięcy ankiet i wywiadów opracowano raport, który przedstawia stan dotychczas zdobytych umiejętności oraz potrzeb szkoleniowych wśród pracowników sektora kultury w województwie.
Badanie zakończono w 2014 r.

Więcej >>

Badanie preferencji kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego

Na potrzeby Regionalnego Kongresu Kultury 2011 został opracowany raport, który przedstawia wyniki przeprowadzonego od lipca do września 2011 roku badania preferencji kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. Badanie zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury.
Badanie zakończono w 2011 r.

Więcej >>