Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =Klub podróżników, bo?

 • piękno świata elektryzuje;
 • głód życia przymusza;
 • słowo ma moc teleportacji w czasie i przestrzeni;
 • obraz dopełnia magii słów.
Dlatego zapraszamy na „podróże słowem i zdjęciem malowane”.

Kogo?
 • wszystkich ciekawych świata;
 • tych młodych i tych wcześniej urodzonych;
 • doświadczonych i nie;
 • podróżujących, planujących podróże i tych którzy zaczynają marzyć o wojażach.
Zapraszamy na cykliczne spotkania pasjonatów turystyki. Wystarczy spacer do ŁDK-u by impresje podróżne stały się Twoim udziałem. Spotkania w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 18:00-20:00 w: Łódzkim Dom Kultury (ul. Dowborczyków 18, II piętro, 90-019 Łódź)

Wstęp wolny.


ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY OKRĘG ŁÓDZKI


Związek Polskich Fotografów Przyrody od 25. lat zrzesza amatorów fotografii przyrodniczej z całej Polski. Idea powstania ZPFP narodziła się w 1994 roku. Okręg Łódzki to jeden z 13. okręgów.

W naturze każdy z nich znajduje swoją ulubioną część, którą pokazuje na swoich fotografiach. Jedni lubują się w krajobrazach skąpanych w mgłach, inni dokumentują fascynujące życie dużych i małych zwierząt, jeszcze inni znajdują piękno w mikoroświecie albo fakturach i formach.

 

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"


Stowarzyszenie powstało w 2015 roku i zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi jako stowarzyszenie zwykłe w 2018 roku.

Głównym celem działalności jest organizowanie koncertów, występów muzyków, zespołów, publicystów, organizatorów oraz sław i projekcji filmowych mających na celu upamiętnienie wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia łódzkiego środowiska muzycznego.

Kontakt:


Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łódzi


Działalność Polskiego Związku Chórów i Orkiestr jako organizacji pozarządowej, ukierunkowana  jest na niesienie pomocy i rozwijaniu aktywności artystycznej zespołów chóralnych i orkiestr.

Zrzeszamy zespoły, których bogaty dorobek artystyczny, wieloletnie tradycje ich działalności przez wiele dziesięcioleci wzbogacają kulturę muzyczną Łodzi i kraju. Z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosimy się do tych zespołów, których działalność przez dziesięciolecia przyczyniała się do rozwijania, wzbogacania kultury muzycznej Łodzi i regionu.Stowarzyszenia i Towarzystwa Śpiewacze są „żywym” świadectwem naszej historii, a ich członkowie z wielką dumą podkreślają swoją do nich przynależność.

Staramy inicjować i organizujemy wydarzenia artystyczne, koncerty przeglądy festiwale popularyzujące działalność różnorodnych chórów i orkiestr. Współpracujemy m.in. z urzędami, instytucjami samorządowymi, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi realizując nasze statutowe zamierzenia.
 


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie ODDZIAŁ ŁÓDZKI


Towarzystwo zrzeszające ludzi, których łączy wspólna pasja - GÓRY. 
KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH
 

Chodź z nami tam gdzie
"... w mech odziany kamień
zaduma w wiatru graniu
powietrze ma inny smak"

Wydarzenia Koła są kierowane do pasjonatów gór. Wszytkie wydarzenia organizacji są otwarte, takie jak - "Wieczory Przewodnickie" i "Wycieczki po łódzkich... górach".


STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW AMATORÓW W ŁODZI 


Organizacja została powołana w 1979 r. dla wspierania artystów nieprofesjonalnych w ich twórczych działaniach.

Propaguje zachowania i styl życia związany z aktywnością plastyczną. Jej celem jest szerokopojęta edukacja społeczna poprzez sztukę.


Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski


Celami Towarzystwa są:

 1. integrowanie środowiska osób zajmujących się poszukiwaniem przodków;
 2. rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa;
 3. współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;
 4. współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi
 5. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń;
 6. utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji światopoglądowej, rasowej, religijnej i narodowościowej;
 7. inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury;
 8. budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej;
 9. wzajemna pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań;
 10. organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa.


Polski Związek Esperantystów


Organizacja istniejąca od roku 1946 i kontynuująca tradycję powstałego w 1908 Polskiego Towarzystwa Esperanckiego. Celem PZE jest popularyzacja międzynarodowego, neutralnego języka esperanto oraz nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami różnych społeczności. Twórcą esperanta był warszawski lekarz Ludwik Zamenhof.


KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW ŁÓDŹ-MIASTO IM. CZESŁAWA DANOWSKIEGO


Jest najstarszym i największym kołem w okręgu łódzkim. Klub prowadzi instruktaż i poradnictwo w zakresie kolekcjonowania znaków pocztowych.

Organizuje kwartalne prelekcje, wystawy lokalne oraz spotkania wymienne (wymiana znaków pocztowych, korzystanie z pomocy eksperta PZF oraz z najnowszych katalogów).

Adres do korespondencji: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18.


POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KAKTUSÓW ODDZIAŁ W ŁODZI


Klub zajmuje się propagowaniem wiedzy o kaktusach i sukulentach poprzez wygłaszane prelekcje, filmy, a przede wszystkim wymianę doświadczeń pomiędzy członkami.

Raz w roku organizowana jest wystawa kaktusów. Członkowie mają ponadto możliwość zaopatrzyć się w nasiona kaktusów i mogą korzystać z biblioteki Klubu.ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE AKWARYSTÓW I TERRARYSTÓW


Stowarzyszenie posiada akwaria morskie i słodkowodne.

Daje możliwość skorzystania z bogato wyposażonej biblioteki, filmoteki oraz Internetu.


ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW OZDOBNYCH


Łódzkie Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej, ma największą w Polsce kolekcję ptaków egzotycznych, zrzesza najwięcej w kraju hodowców tego rodzaju ptaków.

Raz w roku organizuje wystawę kanarków i ptaków egzotycznych.

KLUB KOSMOBIOLOGII


Powstał kilka lat temu z inicjatywy ludzi z pasją poznawania tego, co widzialne i niewidzialne. Przyciągając indywidualistów stara się popularyzować wiedzę o człowieku jako części otaczającego nas wszechświata, istocie fizycznej, ale przede wszystkim duchowej.

Na spotkania Klubu zapraszani są najznakomitsi prelegenci ze wszystkich dziedzin mających wpływ na kształtowanie ludzkiej osobowości i osiąganie równowagi zdrowotnej:
 • medycyny alternatywnej (akademickiej i niekonwencjonalnej),
 • psychologii,
 • parapsychologii,
 • nauki o Ziemi (teorie powstawania życia),
 • biologii (ziołolecznictwo, homeopatia).
   


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI
 

Towarzystwo jako organizacja społeczna ma na celu:

 • w sposób zorganizowany skupianie przyjaciół książki, bibliofilów oraz kolekcjonerów druków, ekslibrisów, grafiki itp., rozbudzanie w społeczeństwie zamiłowania do książki, szczególnie dobrej i pięknie wydanej oraz umiejętnego i możliwie twórczego zbierania książek, mających wartość zabytkową, artystyczną i unikatową,
 • popieranie i ułatwianie kolekcjonerstwa.
 • rozpowszechnianie kultury słowa drukowanego, ochrony dóbr kultury i tradycji w tej dziedzinie,
 • inicjowanie badań naukowych nad książką i wspieranie edukacji o niezaprzeczalnych wartościach słowa drukowanego,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

  strona internetowa
  e-mail: jacek.jurczakowski@pan.pl