unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY OKRĘG ŁÓDZKI


Związek Polskich Fotografów Przyrody od 25. lat zrzesza amatorów fotografii przyrodniczej z całej Polski. Idea powstania ZPFP narodziła się w 1994 roku. Okręg Łódzki to jeden z 13. okręgów.

W naturze każdy z nich znajduje swoją ulubioną część, którą pokazuje na swoich fotografiach. Jedni lubują się w krajobrazach skąpanych w mgłach, inni dokumentują fascynujące życie dużych i małych zwierząt, jeszcze inni znajdują piękno w mikoroświecie albo fakturach i formach.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ERPEGÓW I FANTASTYKI
 

Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki (zwane potocznie Smerfem), jest aktualnie najstarszym klubem, który działa aktywnie w łódzkim fandomie. 

W ramach działalności,uczestnicy grają i tworzą imprezy powiązane z grami planszowymi, grami fabularnymi (RPG), karcianymi i figurkowymi systemami bitewnymi, jak również z literaturą, filmem i ogólnie pojętą fantastyką.

Organizator i pomysłodawca wydarzenia Łódzki Port Gier.

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER BITEWNYCH „OŚMIORNICA ŁÓDZKA”


Ośmiornica Łódzka to grupa ludzi, którą łączą wspólne pasje jakimi są wszelkiego rodzaju figurowe systemy bitewne, a także modelarstwo.

Te dwa zainteresowania są dla członków OŁ nierozerwalnie powiązane, gdyż figurki - by właściwie prezentowały się na stole - muszą być odpowiednio pomalowane i skonwertowane, dla uzyskania jak najlepszego efektu wizualnego, który zadowoli kolekcjonera ale i ucieszy oko potencjalnego krytyka.

ŁÓDZKI FANKLUB STAR WARS


Fanklub zrzesza fanów serii Star Wars. W ramach działalności odbywają się spotkania, wyjazdy, konwenty.

 • Facebook
 • e-mail: eventylfsw@gmail.comŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"


Stowarzyszenie powstało w 2015 roku i zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi jako stowarzyszenie zwykłe w 2018 roku.

Głównym celem działalności jest organizowanie koncertów, występów muzyków, zespołów, publicystów, organizatorów oraz sław i projekcji filmowych mających na celu upamiętnienie wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia łódzkiego środowiska muzycznego.

Kontakt:


Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łódzi


Działalność Polskiego Związku Chórów i Orkiestr jako organizacji pozarządowej, ukierunkowana  jest na niesienie pomocy i rozwijaniu aktywności artystycznej zespołów chóralnych i orkiestr.

Zrzeszamy zespoły, których bogaty dorobek artystyczny, wieloletnie tradycje ich działalności przez wiele dziesięcioleci wzbogacają kulturę muzyczną Łodzi i kraju. Z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosimy się do tych zespołów, których działalność przez dziesięciolecia przyczyniała się do rozwijania, wzbogacania kultury muzycznej Łodzi i regionu.Stowarzyszenia i Towarzystwa Śpiewacze są „żywym” świadectwem naszej historii, a ich członkowie z wielką dumą podkreślają swoją do nich przynależność.

Staramy inicjować i organizujemy wydarzenia artystyczne, koncerty przeglądy festiwale popularyzujące działalność różnorodnych chórów i orkiestr. Współpracujemy m.in. z urzędami, instytucjami samorządowymi, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi realizując nasze statutowe zamierzenia.
 


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie ODDZIAŁ ŁÓDZKI


Towarzystwem zrzeszające ludzi, których łączy wspólna pasja - GÓRY. 
KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH
 

Chodź z nami tam gdzie
"... w mech odziany kamień
zaduma w wiatru graniu
powietrze ma inny smak"

Wydarzenia Koła są kierowane do pasjonatów gór. Wszytkie wydarzenia organizacji są otwarte, takie jak - "Wieczory Przewodnickie" i "Wycieczki po łódzkich... górach".


STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW AMATORÓW W ŁODZI 


Organizacja została powołana w 1979 r. dla wspierania artystów nieprofesjonalnych w ich twórczych działaniach.

Propaguje zachowania i styl życia związany z aktywnością plastyczną. Jej celem jest szerokopojęta edukacja społeczna poprzez sztukę.


Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski

Celami Towarzystwa są:

 1. integrowanie środowiska osób zajmujących się poszukiwaniem przodków;
 2. rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa;
 3. współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;
 4. współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi
 5. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń;
 6. utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji światopoglądowej, rasowej, religijnej i narodowościowej;
 7. inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury;
 8. budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej;
 9. wzajemna pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań;
 10. organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa.


Polski Związek Esperantystów


KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW ŁÓDŹ-MIASTO IM. CZESŁAWA DANOWSKIEGO


Jest najstarszym i największym kołem w okręgu łódzkim. Klub prowadzi instruktaż i poradnictwo w zakresie kolekcjonowania znaków pocztowych.

Organizuje kwartalne prelekcje, wystawy lokalne oraz spotkania wymienne (wymiana znaków pocztowych, korzystanie z pomocy eksperta PZF oraz z najnowszych katalogów).

Adres do korespondencji: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18.

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KAKTUSÓW ODDZIAŁ W ŁODZI


Klub zajmuje się propagowaniem wiedzy o kaktusach i sukulentach poprzez wygłaszane prelekcje, filmy, a przede wszystkim wymianę doświadczeń pomiędzy członkami.

Raz w roku organizowana jest wystawa kaktusów. Członkowie mają ponadto możliwość zaopatrzyć się w nasiona kaktusów i mogą korzystać z biblioteki Klubu.


ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE AKWARYSTÓW I TERRARYSTÓW


Stowarzyszenie posiada akwaria morskie i słodkowodne.

Daje możliwość skorzystania z bogato wyposażonej biblioteki, filmoteki oraz Internetu.


ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW OZDOBNYCH


Łódzkie Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej, ma największą w Polsce kolekcję ptaków egzotycznych, zrzesza najwięcej w kraju hodowców tego rodzaju ptaków.

Raz w roku organizuje wystawę kanarków i ptaków egzotycznych.

KLUB KOSMOBIOLOGII


Powstał kilka lat temu z inicjatywy ludzi z pasją poznawania tego, co widzialne i niewidzialne. Przyciągając indywidualistów stara się popularyzować wiedzę o człowieku jako części otaczającego nas wszechświata, istocie fizycznej, ale przede wszystkim duchowej.

Na spotkania Klubu zapraszani są najznakomitsi prelegenci ze wszystkich dziedzin mających wpływ na kształtowanie ludzkiej osobowości i osiąganie równowagi zdrowotnej:
 • medycyny alternatywnej (akademickiej i niekonwencjonalnej),
 • psychologii,
 • parapsychologii,
 • nauki o Ziemi (teorie powstawania życia),
 • biologii (ziołolecznictwo, homeopatia).
   


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI
 

Towarzystwo jako organizacja społeczna ma na celu:

 • w sposób zorganizowany skupianie przyjaciół książki, bibliofilów oraz kolekcjonerów druków, ekslibrisów, grafiki itp., rozbudzanie w społeczeństwie zamiłowania do książki, szczególnie dobrej i pięknie wydanej oraz umiejętnego i możliwie twórczego zbierania książek, mających wartość zabytkową, artystyczną i unikatową,
 • popieranie i ułatwianie kolekcjonerstwa.
 • rozpowszechnianie kultury słowa drukowanego, ochrony dóbr kultury i tradycji w tej dziedzinie,
 • inicjowanie badań naukowych nad książką i wspieranie edukacji o niezaprzeczalnych wartościach słowa drukowanego,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.