Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Wydawnictwo ma charakter albumowy, ukazuje wyjątkowe zjawisko, jakim jest współczesne rzeźbiarstwo w Kutnie. Twórczość ta, uprawiana od lat siedemdziesiątych XX wieku zdobywa coraz większą popularność nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Grupę kutnowską tworzy kilkunastu artystów zafascynowanych dawną rzeźbą ludową. U podstaw ich twórczości leży tradycyjna kultura chłopska, rozumiana i rozpoznawana przez poszczególnych rzeźbiarzy rozmaicie. Zatem nawiązanie do tradycji, do korzeni rodzimej kultury, wrażliwość na wzorce, z których czerpią i umiejętności warsztatowe decydują o wartościach tej sztuki.
 
Monografia obejmuje charakterystykę zjawiska, jakim jest rzeźbiarstwo tzw. „Ośrodka Kutnowskiego”, odnosząc je porównawczo do tradycyjnej sztuki środowiska wiejskiego. Przybliża liderów i pozostałych uczestników ruchu artystycznego, mówi o wkładzie twórczym i postawach naśladowczych, które się tam spotyka. Informacje dotyczące poszczególnych artystów ograniczone są jedynie do tych, zdaniem autorów, najważniejszych. Temat zilustrowano licznymi kolorowymi fotografiami najlepszych dzieł.
 
Książka dostępna w Łódzkim Domu Kultury, cena 18 zł.

Wydawca: Łódzki Dom Kultury rok wydania 2008; Tekst: Bożenna Magdalena Liberska-Marinow; Liczba stron: 86