Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MUZEUM, 18-19 kwietnia 2013, Radomsko

W drugiej z cyklu Konferencji dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia br. wzięli udział przedstawiciele z 18 instytucji muzealnych zlokalizowanych na terenie regionu łódzkiego. Podczas spotkania mówiono o problemach z jakimi borykają się muzea w kontekście samorządowej strategii kultury. W obecnych czasach zmienił się obraz muzeum. Teraz nie jest już traktowane jako świątynia sztuki. Teraz ważniejsze są interakcje z publicznością - mówiła Joanna Bojarska-Syrek, ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstała wyraźna potrzeba poszukiwania nowych form działalności i budowania więzi z odbiorcami. Dyskutowano również o konieczności stworzenia jasnej misji, wizji i strategii w instytucjach muzealnych. Podkreślano wagę partycypacji przedstawicieli muzeów regionalnych w procesie tworzenia strategii kultury na poziomie samorządów. W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się także z działalnością Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, Muzeum Ziemi Rawskiej i Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Drugi dzień konferencji odbył się w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Początek spotkania poświęcony był prezentacji gospodarza i Muzeum-Zamku w Oporowie. Ważnym elementem konferencji było wystąpienie dr Katarzyny Barańskiej podsumowujące problematykę zarządzania w muzeum, a żywa dyskusja pozwoliła na wymianę doświadczeń. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili Muzeum Regionalne w Radomsku. O wydarzeniach związanych z radomszczańskim miejskim aresztem oraz treściach stałych wystaw muzeum mówił Tomasz Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku, a o zabytkowej Zagrodzie Tatarskiej opowiedziała Barbara Sitek. Na uczestników spotkania czekała również niespodzianka w postaci prezentacji jednej z Bajek Nogajskich. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz: Jacenty Olszewski – Przewodniczący Rady Miasta, Wioletta Pal – Wiceprezydent Miasta Radomsko oraz Aleksandra Nowak – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji. Kolejne spotkanie muzealników odbędzie się jesienią. Organizatorzy konferencji: Łódzki Dom Kultury i Muzeum im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji ze spotkania!