Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Łódzki Dom Kultury w 2016 r. po raz czwarty ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych zprofesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2016 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 150 000 zł

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 8 czerwca 2016r., do godz. 16.00

 

Kontakt w sprawach:

  • merytorycznych - Agnieszka Rochala tel. 797 326 227; imprezy@ldk.lodz.pl
  • promocyjnych - Alina Markiewicz tel. 797 326 194; projekty@ldk.lodz.pl
  • formalno-rachunkowych - Grażyna Stepińska-Marciniak tel. 797 326 178; g.marciniak@ldk.lodz.pl