Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =


Łódzki Dom Kultury jest w trakcie realizacji projektu badawczego „Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r. ż. z terenu woj. łódzkiego”. Projekt ma na celu zbadanie i ewaluację aktywności projektowej domów kultury wynikającej z działalności Amatorskiego Ruchu Artystycznego jako oddolnej inicjatywy artystycznej mieszkańców województwa łódzkiego.

Zadanie ukierunkowane jest na ewaluację projektów adresowanych do dzieci i młodzieży do 15 r. ż. wdrażanych przez wszystkie 127 domy kultury na terenie województwa łódzkiego. Celem pośrednim jest rozpoznanie potencjału kulturowego w regionie łódzkim, zidentyfikowanie miejsc najpłodniejszych i najmniej zaangażowanych w projekty wynikające z amatorskiego ruchu skierowane do dzieci oraz określenie deficytów, które wymagają interwencji. Projekt badawczy wykorzystywać będzie metody takie jak: desk research, wywiady kwestionariuszowe i wywiady swobodne z pracownikami domów kultury, wywiady kwestionariuszowe z rodzicami dzieci.

Projekt umożliwi rozpoznanie potencjału kulturotwórczego i stworzenie mapy istotnych i wymagających wsparcia punktów związanych z aktywnością projektową w ramach ARA w regionie łódzkim. Projekt realizowany będzie do listopada 2016 roku.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań zamieszczonymi w załączniku.

Załączniki artykułu

Raport końcowy ARA (Pobrań: 1509)