unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =W region wyrusza „Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2019 – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. To już 7. edycja projektu, którego organizatorem jest Łódzki Dom Kultury.

Zadaniem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. Dodatkowo projekt ukierunkowany jest na promocję walorów przyrodniczych regionu na teranie 7 Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Odbiorcy projektu edukowani będą z tradycji, potencjału i możliwości jakie płyną z materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego bazującego na plonach ziemi. Tworzone artefakty artystyczne będą stricte ekologiczne, warsztaty realizowane bowiem będą przede wszystkim poprzez zużycie materiałów naturalnych oraz wtórnych.

W roku 2019 uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 7-12 lat z 14 miast województwa łódzkiego: Bełchatowa, Radomska, Zelowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Wielunia, Sieradza, Zduńskiej Woli, Koluszek, Sulejowa, Skierniewic, Tuszyna i Kutna.

W ramach projektu odbędą się trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych:

• warsztaty ekologiczno-artystyczne w 14 miejscowościach odbędzie się warsztat pn. „Kupuj odpowiedzialnie”.
Warsztat poświęcony jest ekologicznym zakupom. W trakcie zajęć uczestnicy wspólnie wykonają piramidę odpowiedzialnych zakupów, poznają ekoznaki, obejrzą bajkę kamishibai o produkowaniu żywności co będzie impulsem do umówienia zagadnienia marnowania żywności. Uczestnicy poznają pojęcie foodmiles – sprawdzimy jakie produkty spożywcze powstają w województwie łódzkim, które przyjeżdżają z innych regionów kraju, a które są importowane z innych części świata. Wykonamy test na obecność wirusa „Mania Kupowania”. Na zakończenie warsztatu każde dziecko ozdobi własną bawełnianą torbę na zakupy.
• wycieczki ekologicznych do 7 Parków Krajobrazowych w województwie, podczas których odbędą się w plenerze: warsztaty fotograficzne, plastyczne z wykorzystaniem elementów przyrody, budowy karmników do ptaków oraz warsztaty las w słoiku. Poza tym dzieci w towarzystwie pracowników ZPKWŁ obejrzą lokalną przyrodę oraz wezmą udział w grze terenowej. 
• wizyta w Leśnej Osadzie Ekologicznej w Kole podczas której uczestnicy wezmą udział w wybranej ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Las-wydma-torfowisko” bądź „Z Koła do rezerwatu Meszcze i drzew pomnikowych”. Przygotowane zostały również dla dzieci warsztaty „Śladami zwierząt”.

Warsztat o zwierzętach polskich lasów. Dzieci poznają zwyczaje lisa, wilka, dzika, zająca, borsuka i sarny. Dowiedzą się gdzie najbardziej lubią mieszkać, co jeść, kiedy rodzą się ich dzieci, jak spędzają zimę, czy są samotnikami czy preferują duże rodziny. Uczestnicy wykonają maski zwierząt i odegrają scenki pokazujące jakie niebezpieczeństwa czekają na zwierzęta w lesie. Dzieci będą tropić zwierzęta i samemu zostawiać ślady w piasku. Podejmiemy próbę nagrania filmików o zwierzętach (coś dla początkujących youtuberów), a na zakończenie każdy stworzy swój własny kieszonkowy atlas tropów.

Ponadto uczestnicy będą brać udział w 4 konkursach tematycznych, które podsumowane zostaną na wystawie finałowej w Łódzkim Domu Kultury:
• Konkurs fotograficzny pn. „Natura w obiektywie”
• Konkurs plastyczny pn. „Naturą malowane”
• Konkurs rękodzielniczy pn. „Natura jest eko”
• Konkurs ekologiczny pn. „Mini ekosystem”

Partnerami projektu są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Łódzki oraz Leśna Osada Edukacyjna w Kole.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Instytucje kultury Województwa Łódzkiego biorące udział w projekcie:

1. Miejski Dom Kultury w Radomsku
2. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
3. Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
4. Dom Kultury w Zelowie
5. Stowarzyszenie SIMARE i Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim.
6. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
7. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
8. Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ w Zduńskiej Woli
9. Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu
10. Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
11. Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
12. Wieluński Dom Kultury
13. Miejski Dom Kultury w Opocznie
14. Kutnowski Dom Kultury

W każdym spotkaniu bierze udział 40-osobowa grupa. W przypadku warsztatów stacjonarnych oraz spotkania w Leśnej Osadzie Edukacyjnej grupa dzielona będzie na dwie 20-osobowe podgrupy i zajęcia prowadzone będą wymiennie.

Podczas zajęć w parkach krajobrazowych w części warsztatowej dzieci podzielone zostaną na cztery 10-osobowe grupy.

Kontakt do koordynatorów:
Malwina Paroń tel. 797-326-197, m.paron@ldk.lodz.pl Dominika Bernacka tel. 797-326-177, d.bernacka@ldk.lodz.pl