Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Zakończyła się 8. edycja projektu "Kolorowa Lokomotywa 2022 - na ekologicznym szlaku".

W ramach zadania w okresie wakacyjnym dzieci w wieku 7-12 lat z województwa łódzkiego wzięli udział w ekologicznych wycieczkach, warsztatach i spektaklach.

Rekrutację uczestników prowadzili partnerzy projektu: 

Patronat honorowy nad projektem sprawował Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber.

Projekt pn. „Kolorowa Lokomotywa – na ekologicznym szlaku” jest kolejnym etapem szerszego programu ekologiczno-artystycznego prowadzonego na terenie województwa łódzkiego. Program, dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi, realizowany był w latach ubiegłych: 2013-2019, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony partnerów projektu oraz jego odbiorców. Celem projektu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie twórczości ekologiczno-artystycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w warsztatach ekologicznych, wycieczkach, spektaklu teatralnym, a także konkursie twórczym. Wszystkie działania edukacyjne czerpać będą z idei upcyklingu. To sposób na przetwarzanie wtórne odpadów w wyniku czego powstają wartościowe surowce. Nadrzędnym celem takiego działania jest zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz powstających odpadów.

Czas realizacji zadania: lipiec-sierpień 2023 + wrzesień-październik 2023 (okres nadsyłania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcie konkursu).

Warsztaty oraz ścieżka edukacyjna - Pasieka w Lipce
Spotkanie warsztatowe i spacer edukacyjny w Pasiece w Lipce.
Celem wizyty w Pasiece było edukowanie uczestników  w zakresie rozumienia i poszanowania roli pszczół i innych zapylaczy dla zachowania równowagi w ekosystemie.
Opowieść o pszczołach - uczestnicy poznali znaczenie pszczół w przyrodzie. Efektem zajęć było wykonanie przez uczestników domku dla zapylaczy. Domki zostaną zamontowane w okolicach instytucji partnerskich.
Ścieżka edukacyjna “Pszczeli Świat” - uczestnicy poznali jak wygląda życie pszczół w ich naturalnym środowisku a także zobaczyli jak wygląda proces produkcji miodu. 

Spotkanie warsztatowe edukacji ekologicznej w instytucji kultury
Zadaniem warsztatów było promowanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania niepotrzebnych przedmiotów, a co za tym idzie odciążenia naszej planety, która zmaga się z niesamowitymi ilościami śmieci.
Grupa brała udział w warsztatach up-cyklingowych “Szyjemy eko-woreczki na warzywa, owoce i pieczywo”.
Warsztat został poprzedzony pogadanką na temat aktualnie zachodzących procesów (zmiany klimatu, problemu zanieczyszczenia, konsumpcjonizmu, wszechobecności plastiku etc.).
Warsztaty prowadzone były przez edukatorów z Fundacji Up-Life , którzy opracowali program oraz przeprowadzili warsztaty.

Ekologiczny spektakl w lokalnych instytucjach kultury
W instytucji kultury został wystawiony spektakl Teatru Króla dla 20 uczestników. Bajka “Przygody zazdrosnego Liliputka” to sympatyczne, pełne wesołych scen przedstawienie ukazujące zachowania różnych postaci, które posiadają ludzkie cechy charakteru, takie jak świerszcz, konik polny, mrówka czy pszczoła.
Spektakl poruszał temat ekologii w kontekście regionalnym, ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska oraz sposoby na walkę ze śmieciami poprzez upcycling.

Konkurs plastyczny
Działanie pn. „Upcycling, czyli nowe przygody przedmiotów” to konkurs dedykowany uczestnikom projektu w dwóch kategoriach wiekowych: 7-9 lat oraz 10-12 lat. Jego głównym założeniem było pokazanie, że przedmioty codziennego użytku, takie jak plastikowe butelki, puszki czy tekstylia mogą stać się małymi dziełami sztuki


NAZWA ZADANIA: Kolorowa Lokomotywa 2022 - na ekologicznym szlaku
WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 102 890 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 91 170 zł
Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.