Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Antologia, przygotowana przez Marka Kopra, obejmuje wyniki eksploracji i dokumentacji folkloru sprzed 40 lat. Zbiór, obejmujący 54 melodie z wariantami i 82 teksty, zawiera tradycyjne grupy pieśni rodzinnych (zwłaszcza weselnych), dorocznych i tzw. powszechnych, występujących w różnych regionach kraju, lecz utrzymujących, tak jak jeszcze wówczas w Radomszczańskiem, wersje lokalne. Zbiór poprzedzony jest historią regionu i charakterystyką etnograficzną, zgodnie ze wzorem wypracowanym jeszcze przez Oskara Kolberga, obejmuje też charakterystykę i analizę muzyczną pieśni. Ówczesna praca magisterska M. Kopra, napisana pod kierunkiem profesor Jadwigi Bobrowskiej, konsultowana przez wybitnego zbieracza, znawcy i badacza folkloru śląskiego, profesora Adolfa Dygacza oraz zasłużonego profesora, Leona Markiewicza, nic nie straciła, lecz zyskała na wartości, zwłaszcza, że pod względem warsztatu dokumentacyjnego jest nienaganna. Przywrócenie pamięci o tym dziedzictwie umocni tożsamość zapoznanego w etnografii i etnomuzykologii regionu, pod względem właściwości kultury tradycyjnej przejściowego i silnie przetworzonego w toku przemian cywilizacyjnych.

Autor antologii - Marek Koper, to nie tylko zbieracz folkloru, teoretyk, ale też muzyk, organizator życia muzycznego oraz twórca i dyrygent działającego od 2004 r. chóru Cantabile. Chór ten uświetnił wiele razy odnosił sukcesy na konkursach w kraju i za granicą.

Do współpracy przy projekcie Łódzki Dom Kultury zaprosił specjalistów - etnomuzykologów, którzy zagwarantują odpowiedni poziom realizacji i wyników projektu. Są to: prof. dr hab. Piotr Dahlig z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (redakcja, wprowadzenie), prof. dr hab. Zbigniew Przerembski z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego (recenzent), dr Tomasz Nowak z Instytutu Muzykologii UW (recenzent).

Książka jest dostępna nieodpłatnie w Łódzkim Domu Kultury [Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu, tel.: 797 326 176], Miejskim Domu Kultury w Radomsku [ul. Brzeźnicka 5, tel.: 44 683 52 55] oraz Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie [Pl. Narutowicza 1A, tel.: 44 635 00 48].

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.