Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH, 16-17 października 2014, Wieluń
Spotkanie w Wieluniu stało się również przyczynkiem do głębszego przeanalizowania praktycznych realizacji projektowych przez instytucje kultury, zwłaszcza muzea. Zwrócona została uwaga na potencjał edukacyjny, poznawczy i integracyjny placówek muzealnych, była także mowa o problemach i zagrożeniach wynikających z realizacji projektów. Konferencja w szczególności poświęcona była programom edukacyjnym, wystawom, strategiom kolekcjonerskim, dokumentacyjnym i badawczym, działaniom stricte „terenowym”, które organizowane są wokół idei zaangażowania publiczności na poziomie tworzenia założeń i wyznaczania celów oraz przebiegu i realizacji projektów w instytucjach kultury. Organizatorów interesowały również zagadnienia związane z potencjałem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacyjnymi metodami zarządzania instytucjami kultury, zasadami projektowania przyczyniającymi się do wzrostu zaangażowania publiczności i wspomagającymi zmiany muzeów w kierunku instytucji zorientowanych na wymianę wiedzy i doświadczeń z użytkownikami. W czasie dyskusji podjęte zostały również próby odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku kształcenia kadr muzealnych, kompetencji Konferencja pt. „Angażując publiczność. Partycypacja w muzeach i pozostałych instytucjach kultury” zorganizowana została przez Forum Edukatorów Muzealnych i Łódzki Dom Kultury, przy wsparciu Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Sesja odbywała się w wieluńskim muzeum w dniach 16-17 października 2014 roku i poświęcona została w całości problemom partycypacji w kontekście działań edukacyjnych i społecznych oraz ich realizacji w polskich muzeach i pozostałych instytucjach kultury (archiwa, domy kultury, biblioteki, itp.). Za punkt wyjścia konferencji posłużyły pytania koncentrujące się na następujących zagadnieniach: Na czym polega partycypacja w muzeum? Czym jest muzeum partycypacyjne? Jaką rolę pełni publiczność w muzeum partycypacyjnym? W jaki sposób partycypacja wpływa na doświadczenie użytkowników muzeów? Jak partycypacja zmienia muzea? Czym różni się sytuacja muzeów od innych instytucji kultury w kontekście  i umiejętności, w które należy wyposażyć personel tych instytucji, aby świadomie wykorzystać potencjał działań partycypacyjnych. Przygotowana konferencja składała się z dwóch sesji. Pierwsza dotyczyła koncepcji muzeum partycypacyjnego. Eksperci (Aleksandra Janus – Inne Muzeum; Marta Kosińska i Agata Skórzyńska – Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu; Marcin Szeląg – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu i Forum Edukatorów Muzealnych) dzielili się swoją wiedzą z zakresu terminologii i podstawowych założeń partycypacji, a także muzeologii, edukacji muzealnej, wykorzystania nowoczesnych technologii w muzeach, zarządzania i uczestnictwa w instytucjach kultury. Część druga składała się przede wszystkim z egzemplifikacji realizowanych projektów partycypacyjnych w wybranych muzeach i innych instytucjach kultury. Swoje projekty zaprezentowali Hanna Nowak-Radziejowska – Muzeum Woli w Warszawie, Magda Robaszkiewicz –Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Beata Salamon – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gabriela Górska – Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i Andrzej Białkowski – Łódzki Dom Kultury. Po każdej z sesji miał miejsce panel dyskusyjny, w którym udział wzięli prelegenci, zaproszeni goście oraz uczestnicząca w spotkaniu publiczność. Była to okazja do wyartykułowania i skonfrontowania różnych perspektyw wynikających z odmiennych doświadczeń i punktów

Drugi dzień konferencji objął sesję posterową, podczas której prezentowany były dokonania i działania wybranych instytucji w zakresie projektów partycypacyjnych. Dużą atrakcją dla uczestników konferencji było oprowadzenie ich po instytucjach kultury znajdujących się w Wieluniu oraz zwiedzenie Muzeum Wnętrz Dworskich w  

Po konferencji udało się organizatorom zaprosić niektórych uczestników do wypowiedzi merytorycznych w formie referatów nawiązujących i podsumowujących tematy poruszone w trakcie dwóch dni spotkań. W sumie powstały cztery teksty, które zostały zamieszczone w publikacji

Załączniki artykułu