Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

Łódzki Dom Kultury w 2015 r. po raz trzeci ogłasił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

Ogłoszenie skierowane było do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego
i dotyczyło realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Celem realizacji zadań jest podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości. Do naboru mogły przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2015 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 150 000 zł

Kontakt:
w sprawach merytorycznych: Aleksandra Kaźmierczak, tel: 797 326 200
w sprawach finansowych: Grażyna Marciniak, tel: 797 326 178

Załączniki artykułu

WYNIKI NABORU 2015 (Pobrań: 700)
Zał nr 1 umowa (Pobrań: 419)