Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Ideą projektu jest wyposażyć pracowników sektora kultury w umiejętność konstruowania skutecznego i świadomego przekazu informacyjnego w ramach dziennikarstwa prasowego, budowanie marki centrów kultury w Internecie, świadomego e-brandingu kultury oraz tworzenia strategii promocyjnych opartych o nowe media.

Cele projektu:

  • zwiększenie kompetencji dziennikarskich i medialnych wśród pracowników działów promocji w sektorze kultury województwa łódzkiego poprzez twórcze wykorzystanie najnowszych narzędzi internetowych,
  • podniesienie umiejętności kadr kultury posługiwania się słowem w obrębie gatunków dziennikarskich w ramach dziennikarstwa prasowego,
  • edukowanie kadr kultury w zakresie dziennikarstwa internetowego (zarządzanie informacjami na stronach www, realizowanie zadań z wykorzystaniem portali społecznościowych, wykorzystanie forów, blogów, itp.),
  • edukowanie współpracowników ŁDK – pracowników gminnych ośrodków kultury, którzy aktywnie promują działania swojej instytucji poprzez portal regionkultury.pl,
  • zwiększenie poziomu wiedzy kadr kultury na temat ochrony danych i etykiety w Internecie,
  • zachęcenie kadr kultury do odpowiedzialnego, twórczego, aktywnego i świadomego korzystania z nowoczesnych technologii  w obszarze zawodowym i osobistym,
  • zwiększenie poziomu atrakcyjności informacji kulturalnych dzięki zastosowaniu nowych narzędzi w komunikacji medialnej,
  • stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń związanych z pracą z nowymi mediami.

W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty w dwóch blokach tematycznych: dziennikarstwo internetowe oraz kompetencje medialne. W sumie zrealizowanych będzie sześć spotkań warsztatowych.

Warsztaty odbywają się w instytucjach kultury w 10 miastach województwa łódzkiego. Są to: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Kutnowski Dom Kultury, Wieluński Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim, Ośrodek Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim, Łowicki Ośrodek Kultury, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Dom Kultury w Zelowie i Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.