unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

Muzealnicze spotkania, które odbywają się 2 razy w roku w ramach Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego, pomyślane są jako miejsca wymiany doświadczeń, przestrzenie, w których zaproszeni goście – specjaliści w swoich dziedzinach dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi różnych wymiarów funkcjonowania muzeów, a muzealnicy z naszego regionu i nie tylko, wieloletnimi doświadczeniami.

 

 
Poprzednie edycje odbyły się w:

  • Sulejowie,
  • Radomsku,
  • Łowiczu,
  • Łodzi,
  • Wieluniu,
  • Piotrkowie Trybunalskim
  • Zgierzu
  • Opocznie
  • Brzezinach

Ostatnie spotkanie, które odbyło się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Opocznie, skupiło się wokół procesu budowania kolekcji i sposobów udostępniania zbiorów.

Kolejna Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego odbędzie się jesienią 2016 r.!

A od czego to wszystko się zaczęło...

W czasach, gdy wszystko co istotne „dzieje się” w świecie wirtualnym, a wiedza na ważne tematy musi być przekazywana w sposób atrakcyjny, muzealnictwo w tradycyjnym wydaniu zdaje się przeżywać stagnację, a zainteresowanie taką formą przekazu maleje. Szczególnie widoczne jest to w przypadku małych placówek, które często, borykając się z brakami finansowymi, wpadają w pułapkę powtarzalności, stałych ekspozycji i sztywnego harmonogramu organizowanych imprez. Obserwując tę niepokojącą tendencję, postanowiliśmy zorganizować KONFERENCJĘ DYREKTORÓW I KUSTOSZY MUZEÓW REGIONALNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Wierzymy, że muzea regionalne mogą odzyskać utraconą pozycję i umocnić istotną rolę, jaką kiedyś pełniły dla lokalnych społeczności, „odkurzając” nieco swoją wizję i wprowadzając zmiany metodologiczno-organizacyjne. Ufamy, że dzięki wymianie doświadczeń między placówkami oraz stałej współpracy – jest możliwe odświeżenie wizerunku placówek muzealnych w regionie bez dużego nakładu finansowego.