Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Ideą naszej inicjatywy jest cykliczna prezentacja osiągnięć uzdolnionych artystów amatorów działających w regionie łódzkim. Występy różnorodnych grup: zespołów muzycznych, kabaretowych, teatralnych oraz solistów będą sprzyjały w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz wymianie doświadczeń między wykonawcami, ich instruktorami, promując ich działalność. Pragniemy, aby scena ŁDK była miejscem do wspierania istniejących form działalności artystycznej wzbogacających kulturę regionu. Występy odbędą się na nowoczesnej i dobrze wyposażonej scenie ŁDK. Liczymy, że „ROSA” stanie się miejscem wymiany osiągnięć artystycznych pomiędzy gminami regionu łódzkiego

Cele:

  • Cykliczna prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego działających na terenie województwa łódzkiego.
  • Konfrontacja osiągnięć artystycznych, wspieranie  form działalności  artystycznej wzbogacających kulturę regionu.
  • Wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz  instruktorami, popularyzacja oraz promocja.
  • Doskonalenie poziomu wykonawczego artystów amatorów działających w regionie łódzkim. - Kreowanie jednostek i grup posiadających pasję twórczą, zdolności artystyczne, potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze.