unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku i zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi jako stowarzyszenie zwykłe w 2018 roku. Głównymi celami naszej działalności jest organizowanie   koncertów, występów muzyków, zespołów, publicystów, organizatorów oraz sław i projekcji filmowych mających na celu upamiętnienie wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia łódzkiego środowiska muzycznego.

W 2018 r. zostaliśmy objęci patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

W dniu 26.10.2018 roku odbył się koncert inauguracyjny zatytułowany Tribute to Big Bit, którego 150% frekwencja udowodniła wielką potrzebę działań promujących związki międzypokoleniowe w środowisku muzycznym. W efekcie odbyły się kolejne koncerty w następującej kolejności:

17.01.2019  "Z Kolędami Przez Swiat"
05.04.2019  "60 Lat Rock and Rolla w Polsce"
13.06.2019  "Gramy dla Wojtka Kordy"
28.10.2019  "Blues Bez Granic Od Missisippi do rzeki Łódki" z gwiazdą Nickiem Schnebelenem
26.11.2019  "Woodstock - 50 Lat Później" z gwiazdą Nooah Wothersoon Band
08.04.2020 "Koncert dla Stana Borysa" z udziałem grających dla niego kolegów z zespołu Polanie, No To Co, Old Breakout oraz gościnnie występującego  Andrzeja Rybińskego. (Ten koncert jednak ze względu na epidemię nie mógł się odbyć i został przełożony na  termin późniejszy)
 
Strona internetowa stowarzyszenia: https://www.lodzkiestowarzyszeniemuzyczne.pl/
Facebook: Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne Ocalić od Zapomnienia

Informacji o działalności stowarzyszenia udziela Michał Chojecki, tel. 797-326-218, e-mail: m.chojecki@ldk.lodz.pl


KLUB PODRÓŻNIKÓW

Klub Podróżników powstał w 2007 roku z inicjatywy śp. Marka Grzejszczaka. Od tego czasu przyciąga na swoje comiesięczne spotkania wielu łodzian w bardzo różnym wieku, zainteresowanych podróżami. Zasadniczym celem Klubu jest przybliżanie krajów całego świata w przystępny sposób, z uwzględnieniem historii, warunków geograficznych i ekonomicznych oraz walorów turystycznych. Wszystkie spotkania prowadzą starannie dobrani, znakomici podróżnicy. Podają nie tylko informacje na temat danego kraju, ale także barwnie opisują swoje podróżnicze przygody i doświadczenia zgromadzone podczas podróży oraz prezentują zdjęcia, filmy czy pamiątki z wypraw.Wiele spotkań uatrakcyjnianych jest przez występy artystyczne i degustacje potraw charakterystycznych dla omawianego kraju.

Udział w spotkaniach pogłębia wiedzę o krajach świata oraz stanowi bogate kompendium informacji turystycznych i kulturalnych.

Spotkania Klubu Podróżników odbywają się dwa razy w miesiącu, w wybrany poniedziałek, w godz. 18.00-20.00.


 

STOWARZYSZENIE PLASTYKÓW
AMATORÓW

 

SPA skupia plastyków amatorów z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Równocześnie działa Klub Plastyka Amatora przy ŁDK. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit działającą w aktualnej formie prawnej od 1979 roku. Sama idea stowarzyszenia się łódzkich plastyków amatorów sięga 1960 roku. Głównym celem SPA jest upowszechnianie w społeczeństwie kultury plastycznej oraz wspieranie artystów nieprofesjonalnych w ich twórczych działaniach. Opiekunem artystycznym grupy liczącej aktualnie ponad 180 członków jest prof. Ryszard Hunger.

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów organizuje wystawy zbiorowe prezentujące dorobek członków, wydaje katalogi powystawowe, organizuje kursy z zakresu rysunku, malarstwa i innych form plastycznych,  plenery wyjazdowe, a na terenie Łodzi liczne miniplenery.

Członkowie Stowarzyszenia i Klubu spotykają się w ŁDK na konsultacjach plastycznych prowadzonych przez prof. Ryszarda Hungera, aktualnie dwa razy w miesiącu, w czwartki od godz. 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań i inicjatyw Stowarzyszenia na stronie oraz na Facebooku


 

TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE CENTRALNEJ POLSKI

Towarzystwo skupia miłośników genealogii z rejonu centralnej Polski i ma na celu:

 • integrowanie środowiska osób zajmujących się poszukiwaniem przodków;
 • rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa;
 • współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;
 • współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi;
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń
 • utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji światopoglądowej, rasowej, religijnej i narodowościowej;
 • wzajemna pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań;
 • organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa.

Są wśród członków Towarzystwa zarówno zaawansowani poszukiwacze, jak i tacy, którzy niedawno zaczęli przygodę z poszukiwaniami własnych korzeni. Cenny jest każdy, kto może wnieść coś nowego i interesującego, bo siłą rzeczy szuka swych korzeni w nieco innym obszarze historycznym.

Więcej informacji o nas oraz aktualności na naszej stronie: www.tgcp.pl.

Spotkania Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski do końca roku są zawieszone w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju.


 

TOWARZYSTWO KULTURY ŚWIECKIEJ IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO ODDZIAŁ W ŁODZI 

Stowarzyszenie działające na terenie miasta i województwa łódzkiego jest oddziałem ogólnopolskiego Stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego.Na terenie Łodzi i ówczesnego województwa w 1994 r. zawiązała się grupa inicjatywna pod przewodnictwem prof. dr hab. Stefana Wojtkowiaka - emerytowanego pracownika naukowego UŁ i w dniu 4 X 1994 r. zgłoszono działalność w miejscowym Urzędzie Spraw Obywatelskich. W maju 1995 r. na walnym zebraniu członków wybrano 17 osobową Radę Wojewódzką i ukonstytuowało się Prezydium, kierujące działalnością Oddziału. Prezesem został prof. Stefan Wojtkowiak.

Nowopowstały Oddział TKŚ, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia prowadzi działalność na rzecz współkształtowania kultury narodowej a zwłaszcza jej wartości humanistycznych, racjonalnych i świeckich oraz krzewienia idei tolerancji i wolności sumienia. Wybory władz odbywają się co 4 lata na walnych zebraniach Oddziału.

Od zawiązania się TKŚ na terenie miasta działalność statutowa przejawia się głównie w prowadzeniu zebrań ogólnych członków i sympatyków, inicjowaniu i organizowaniu corocznych sesji popularno-naukowych, współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta i województwa. Nawiązujemy do chlubnych tradycji Związku Nauczycielstwa Polskiego z lat międzywojennych i po wyzwoleniu w zakresie szerzenia tolerancji  religijnej i  świeckiego wychowania. Na szczególną uwagę zasługują organizowane przy współudziale zainteresowanych sesje, które prezentują aktualne tematy społeczno - kulturalne.

Nasza strona: www.kulturaswiecka.pl
e-mail: kulturaswiecka@gmail.com 

SPOTKANIA W ŁDK W ROKU 2019 ZAWIESZONE


 

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim posiadającym 27 oddziałów terenowych. Jednym z nich jest Oddział Łódzki. Jak mówi par. 3 statutu: zrzesza osoby zainteresowane czynnie kształtowaniem humanistycznych postaw wobec gór, popularyzowaniem ich wartości krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochroną tych wartości. 

Pomijając przerwę wakacyjną spotykamy się co tydzień w środy, o godz. 18.00 w sali nr 313 ŁDK.

Organizujemy wystawy, prelekcje, wyprawy. Zapraszamy na nasze spotkania i do przystąpienia do nas.

nasza strona: www.pttlodz.org 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ERPEGÓW I FANTASTYKI

Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki (znane potocznie SMERF-em), jest najstarszym klubem, który działa aktywnie w łódzkim fandomie. W ramach naszych zainteresowań gramy i tworzymy imprezy powiązane z grami planszowymi, fabularnymi (RPG), karcianymi i ogólnie pojętą fantastyką. Mamy za sobą kilkunastoletnie doświadczenie organizacyjne, bowiem nasze stowarzyszenie powstało 27 października 2001 roku.

Współorganizowaliśmy Łódzką Sobotę z Fantastyką (2003) jak i Kapitularz RE (2004).
Ponadto zajmowaliśmy się realizacją własnych projektów: Dni Fantastyki w XXI LO w Łodzi (2003 - 2007), Zjazd Miłośników Fantastyki U-BOT (2005-2008), LARP "Fortuna Fabrykanta" (2010). W roku 2009 wielkim zaufaniem obdarzyli nas fani z całej Polski, powierzając zaszczyt organizacji Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon, czyli najważniejszego i w założeniu największego zjazdu fanów.

Aktualnie naszą sztandarową imprezą jest organizowany od 2008 roku Łódzki Port Gier. Wydarzenie to doczekało się już ponad trzydziestu edycji i jest największym konwentem poświęconym grom „bez prądu” w regionie łódzkim i jednym z największych w Polsce. Każdego roku odbywa się kilka edycji ŁPG-a, a każda z nich przyciąga od kilkuset do ponad tysiąca uczestników.

Staramy się regularnie spotykać – w każdą sobotę w Łódzkim Domu Kultury. Na naszych zebraniach można przede wszystkim pograć w najnowsze tytuły planszowe, a od czasu do czasu także spróbować swoich sił w grach fabularnych. Prezentujemy własne pomysły, dyskutujemy na temat nowych publikacji i pozycji, jakie pojawiły się na rynku.

Aktualne informacje dotyczące spotkań, innych naszych inicjatyw oraz więcej informacji o samym Stowarzyszeniu można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.smerf.fero.pl
e-mail: smf.lodz@gmail.com

Terminy ŁPG-ów w roku 2020:
 

 • 8-9 lutego
 • 16 - 17 maja ( Noc Muzeów)
 • 24 - 25 października


 

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER BITEWNYCH „OŚMIORNICA ŁÓDZKA”

Ośmiornica Łódzka to grupa ludzi, którą łączą wspólne pasje jakimi są wszelkiego rodzaju figurowe systemy bitewne, a także modelarstwo. Te dwa zainteresowania są dla członków OŁ nierozerwalnie powiązane, gdyż figurki - by właściwie prezentowały się na stole - muszą być odpowiednio pomalowane i skonwertowane, dla uzyskania jak najlepszego efektu wizualnego, który zadowoli kolekcjonera ale i ucieszy oko potencjalnego krytyka.

Po raz pierwszy zebraliśmy się w roku 2004. Początkowo nasze spotkania polegały po prostu na grze we wszystkie możliwe systemy bitewne. Później, kiedy coraz więcej osób pojawiało się na naszych zebraniach postanowiliśmy bardziej się zorganizować. W 2004 r. został przez nas zorganizowany pierwszy łódzki turniej strategicznych gier figurowych. Jakiś czas później przyjęliśmy nazwę naszej grupy - Ośmiornica Łódzka
i aktywnie zabraliśmy się do propagowania gier bitewnych na terenie Łodzi. Począwszy od grudnia 2007 r., raz do roku organizujemy ogólnopolski turniej gry strategicznej Warhammer o nazwie Macki Wojny, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony polskich graczy i na stałe wszedł do kalendarza miłośników gier bitewnych.

Wyjeżdżamy również na liczne imprezy i konwenty, takie jak chociażby Polcon, PGA, Wojna Światów i wiele, wiele innych. Dodatkowo prowadzimy warsztaty z malowania oraz udoskonalania technik malarskich oraz konwertowania figurek.

Aktualności dotyczące naszych spotkań i inicjatyw znajdziecie na forum Ośmiornicy pod adresem: www.osmiornica.info
W ŁDK spotykamy się w każdą niedzielę od godz. 09:00


 

POLSKI ZWIĄZEK ESPERANTYSTÓW POLA ESPERANTO - ASOCIO

Organizacja istniejąca od roku 1946 i kontynuująca tradycję powstałego w 1908 Polskiego Towarzystwa Esperanckiego. Celem PZE jest popularyzacja międzynarodowego, neutralnego języka esperanto oraz nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami różnych społeczności. Twórcą esperanta był warszawski lekarz Ludwik Zamenhof.

Oddział Łódzki PZE organizuje spotkania konwersacyjne, kursy językowe i prelekcje. Podajemy informacje o języku esperanto i ruchu esperanckim w Polsce i na świecie. Pomagamy w znalezieniu korespondentów esperanckich, w wyjazdach na kongresy zjazdy i imprezy esperanckie, udostępniamy gazety, ulotki, podręczniki i inne materiały do nauki esperanta.  Zapraszamy również do samodzielnej nauki języka międzynarodowego przez internet.

Kontakt telefoniczny:
Robert Kamiński + 48 / 601 174 917
Spotkania konwersacyjne odbywają się w środy, w godz. 10.00-12.00 ; dyżury w środy, w godz. 17.00-19.00 w sali 310.
Wiele informacji o języku esperanto można znaleźć na stronie:  www.esperanto.pl


 

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

Towarzystwo jako organizacja społeczna ma na celu:
- W sposób zorganizowany skupianie przyjaciół książki, bibliofilów oraz kolekcjonerów druków, ekslibrisów, grafiki itp., rozbudzanie w społeczeństwie zamiłowania do książki, szczególnie dobrej i pięknie wydanej oraz umiejętnego i możliwie twórczego zbierania książek, mających wartość zabytkową, artystyczną i unikatową,
- Popieranie i ułatwianie kolekcjonerstwa,
- Rozpowszechnianie kultury słowa drukowanego, ochrony dóbr kultury i tradycji w tej dziedzinie,
- Inicjowanie badań naukowych nad książką i wspieranie edukacji o niezaprzeczalnych wartościach słowa drukowanego,
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w środy o godz. 17.00
Informacje na stronie: www.bibliofile.lodz.pl

 

KLUB HISTORYCZNY IM.GEN. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W ŁODZI

Spotkania Klubu odbywają się w roku szkolnym  raz w miesiącu. Mają charakter prelekcji historycznych, organizowanych często w ramach sesji czy paneli dyskusyjnych.
Spotkania te mają charakter otwarty  i odbywają się we wtorki o godz. 14.00.
Zapowiedzi i relacje ze spotkań znaleźć można zawsze na stronie: www.klub-generalagrota.pl
 

KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH W ŁODZI

Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi zrzesza kwalifikowaną kadrę przewodników górskich. Organizuje otwarte  imprezy dla wszystkich miłośników wędrówek a także osób zainteresowanych kulturą, przyrodą, zabytkami i historią gór. Każdego roku przewodnicy Koła prowadzą 7 wycieczek górskich w Beskidy oraz piesze wędrówki po górzystych okolicach Łodzi pn. Wycieczka po łódzkich górach. Koło organizuje też raz w miesiącu (poza sezonem letnim) otwarte  dla wszystkich chętnych imprezy promujące turystykę górską i kulturę gór pn. Wieczory Przewodnickie. Imprezy te odbywają się Łódzkim Domu Kultury i maja formę prelekcji, wieczorów autorskich i recitali piosenki. Wszystkie imprezy organizowane przez Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi są otwarte dla wszystkich chętnych.

Terminy najbliższych Wieczorów Przewodnickich:

 • 14.01.2020
 • 11.02.2020
 • 17.03.2020
 • 21.04.2020
 • 12.05.2020
 • 13.10.2020
 • 17.11.2020
 • 15.12.2020


Spotkania odbywają się w sali 221, godz. 18.00.

 

ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY OKRĘG ŁÓDZKI 

Związek Polskich Fotografów Przyrody powstał 25 IV 1995 r. w Warszawie. Inicjatorem jego utworzenia był Leszek Krzysztof Sawicki wraz z kilkunastoosobową grupą pasjonatów fotografii przyrodniczej. Obecnie Związek zrzesza ok. 500 osób, fotografów zawodowych i amatorów działających w 11 okręgach. Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej IFWP. Głównym celem działalności ZPFP jest upowszechnienie dorobku rodzimej fotografii przyrodniczej, ukazywać piękno polskiej przyrody oraz uczestniczyć w jej ochronie. Cele te realizujemy poprzez organizowanie spotkań, wykładów, plenerów i wystaw fotograficznych. Na podstawie wieloletnich doświadczeń Związek opracował kodeks etyczny, do przestrzegania którego zobowiązują się wszyscy członkowie. Fotografując dziką przyrodę powinniśmy pamiętać, że życie, rozwój i funkcjonowanie, czyli najszerzej pojęte dobro uwiecznianego obiektu i jego środowiska, są znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia. Stosowanie tej podstawowej zasady obliguje fotografów przyrody, w tym każdego członka ZPFP, do zdobywania i ciągłego poszerzania wiedzy przyrodniczej  i ekologicznej. Dobra znajomość gatunków, a także ich zachowań i ekologii, ułatwia właściwe stosowanie podstawowych zasad fotografii przyrodniczej. 

Okręg Łódzki liczy obecnie 50 członków.
Spotykamy się w każdą trzecią środę miesiąca w Łódzkim Domu Kultury.
Bieżące informacje na temat naszej działalności pojawiają  się na stronie: www.zpfp.pl/okreg-lodzkihttps://www.facebook.com/zpfp.lodz/ 

ŁÓDZKI FANKLUB STAR WARS 

Łódzki Fanklub Star Wars, to organizacja stworzona przez fanów dla fanów. Za nami już 9 lat spotkań pełnych gier towarzyskich, kalamburów, quizów, zabaw grupowych, bogatych w ilustracje prelekcji i ciekawych dyskusji. Organizujemy szkółkę walki na miecze świetlne a naszych rycerzy Jedi możecie zobaczyć na wielu konwentach, w tym na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi. Organizujemy wspólne wyjazdy na spotkania innych regionalnych fanklubów oraz wspólne wypady do kina na filmy z serii Star Wars. Jesteśmy otwarci na fanów w każdym wieku i stopniu zaangażowania w sagę. 
Spotykamy się dwa razy w miesiącu w soboty o godz.15.00; Szczegółowe informacje na Facebooku oraz stronie: www.lfsw.pl

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE AKADEMIA MĄDREGO ŻYCIA

Misją stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy na temat mądrego życia poprzez: Popularyzowanie postawy odpowiedzialności za swoje życie i swoje szczęście oraz filozofii wielostronnej wygranej. Służą temu treningi Systemu Te Ta. Tworzenie możliwości doskonalenia umiejętności organizacyjnych, występowania publicznego, aktywnego słuchania, asertywności i wywierania wpływu. Popieranie ludzi, którzy potrafią żyć mądrze i na co dzień demonstrują swoje szczęście i zadowolenie z życia. Angażowanie - szczególnie młodych osób narażonych na zagrożenia społeczne ulicy - w pozytywne i twórcze działania. Popularyzowanie wiedzy na temat samo uznania i uczenie zaufania do własnego rozumu. Niesienie skutecznej pomocy osobom uzależnionym od negatywnego myślenia. Pomaganie w odkrywaniu skąd się bierze pustka w życiu osób nie znających smaku współdziałania. Ułatwianie nawiązywania kontaktów z ludźmi, którzy chcą świadomie pracować nad podnoszeniem jakości życia (swojego, w Polsce, i na całym świecie). Budowanie organizacji, w której ludzie dobrej woli mogą się poznawać, spotykać i jednoczyć. Więcej informacji: www.amz.org.pl

DZIAŁALNOŚĆ W ŁDK ZAWIESZONA.


 

KLUB KOSMOBIOLOGII

Powstał kilka lat temu z inicjatywy ludzi z pasją poznawania tego, co widzialne i niewidzialne. Przyciągając indywidualistów stara się popularyzować wiedzę o człowieku jako części otaczającego nas wszechświata, istocie fizycznej, ale przede wszystkim duchowej. Na spotkania Klubu zapraszani są najznakomitsi prelegenci ze wszystkich dziedzin mających wpływ na kształtowanie ludzkiej osobowości i osiąganie równowagi zdrowotnej: medycyny alternatywnej (akademickiej i niekonwencjonalnej), psychologii, parapsychologii, nauki o Ziemi (teorie powstawania życia), biologii (ziołolecznictwo, homeopatia). Rozwój osobowości można jednak rozumieć szerzej, jako sięganie do gwiazd przez:astrologię, światowe trendy kultur kosmicznych (UFO, piktogramy)  i jeszcze dalej, do świata duchowego, przez: ezoterykę, medytacje, muzykę, poezję,  sztukę.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania w wybrane piątki, godz. 17.00

 

KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW ŁÓDŹ-MIASTO IM. CZESŁAWA DANOWSKIEGO

Jest najstarszym i największym kołem w okręgu łódzkim. Klub prowadzi instruktaż i poradnictwo w zakresie kolekcjonowania znaków pocztowych. Organizuje kwartalne prelekcje i wystawy lokalne. Tradycyjnie organizuje w każdą sobotę spotkania wymienne (wymiana, wycena znaków pocztowych, korzystanie z pomocy eksperta PZF oraz z najnowszych katalogów).
Spotkania odbywają się w  wybrane soboty w godz. 11.00 - 14.00 

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KAKTUSÓW ODDZIAŁ W ŁODZI

 

Istnieje już ponad 30 lat w Łódzkim Domu Kultury. Klub zajmuje się propagowaniem wiedzy o kaktusach i sukulentach poprzez wygłaszane prelekcje, filmy, a przede wszystkim wymianę doświadczeń pomiędzy członkami. Raz w roku około połowy października organizowana jest wystawa kaktusów. Członkowie mają ponadto możliwość zaopatrzyć się w nasiona kaktusów i mogą korzystać z biblioteki Klubu.
Zebrania członków odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17.00 do 19.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia).
Więcej informacji: www.ptmk.pl,  facebook: Łódzki Kaktus Klub 

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE AKWARYSTÓW I TERRARYSTÓW

Zapraszamy na spotkania we wtorki od godz. 17.00 wszystkich miłośników akwarystyki i terrarystyki. Posiadamy akwarium morskie i słodkowodne. Siedziba stowarzyszenia to także jedna z najstarszych i najlepiej zaopatrzonych bibliotek akwarystycznych, nie tylko w Łodzi, ale również w Polsce. Możliwość skorzystania także z filmoteki oraz Internetu.
e-mail: akwarium@infocentrum.com; www.akwarysci.com

 

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW OZDOBNYCH

Łódzkie Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej, ma największą w Polsce kolekcję ptaków egzotycznych, zrzesza najwięcej w kraju hodowców tego rodzaju ptaków. Raz w roku organizuje wystawę kanarków i ptaków egzotycznych.
Stowarzyszenie spotyka się w drugą niedzielę miesiąca w godz. 10.00-13.00.
Więcej informacji: www.kanarkipapugiastryldy.org.pl
 

 

STOWARZYSZENIE ENTUZJASTÓW KULTURY JAPOŃSKIEJ INOCHI

INOCHI to organizacja skupiająca miłośników kultury i popkultury japońskiej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. W aktualnej formie prawnej stowarzyszenie działa od stycznia 2015 r., aczkolwiek sam pomysł zrzeszenia łódzkich entuzjastów kultury i popkultury japońskiej narodził się długo wcześniej i sięga swymi korzeniami roku 1997. Głównymi celami organizacji jest popularyzacja wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o kulturze kraju kwitnącej wiśni oraz aktywizacja łódzkiej wspólnoty japonofilskiej. Cele te stowarzyszenie realizować zamierza poprzez organizowanie stałych spotkań tematycznych (klub INOCHI) oraz aranżowanie otwartych prelekcji, dyskusji i warsztatów związanych z zagadnieniami szeroko pojętej kultury japońskiej (spotkania z cyklu Benkyoukai). Stowarzyszenie Entuzjastów Kultury Japońskiej INOCHI współpracuje z licznymi organizacjami, klubami i stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania, w tym między innymi z „Łódzkim centrum komiksu”,  „Fundacją surei no mon”, pracownią artystyczną „Japońskie inspiracje” oraz społecznością „Japoński w dwójce”.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKOŃCZONA

Strona: www.facebook.com/Inochibu

 

ŁÓDZKI KLUB KOLEKCJONERÓW

Powstał w 1974 roku. Cele statutowe to ratowanie materialnych dóbr kultury, popularyzacja idei kolekcjonerstwa, współpraca z muzeami, organizacja wystaw, giełd, targów i aukcji oraz poradnictwo. Członkowie klubu  aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym środowiska łódzkiego, utrzymują ożywione kontakty z klubami w całym kraju.

Łódzki Klub Kolekcjonerów jest członkiem - założycielem Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich.

Spotkania kolekcjonerskie odbywają się w ŁDK w wybraną niedzielę miesiąca, w godzinach 10.00 - 12.00.


 

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Łódzi

Działalność Polskiego Związku Chórów i Orkiestr jako organizacji pozarządowej, ukierunkowana  jest na niesienie pomocy i rozwijaniu aktywności artystycznej zespołów chóralnych i orkiestr. Zrzeszamy zespoły, których bogaty dorobek artystyczny, wieloletnie tradycje ich działalności przez wiele dziesięcioleci wzbogacają kulturę muzyczną Łodzi i kraju. Z wielkim szacunkiem i uznaniem odnosimy się do tych zespołów, których działalność przez dziesięciolecia przyczyniała się do rozwijania, wzbogacania kultury muzycznej Łodzi i regionu. Stowarzyszenia i Towarzystwa Śpiewacze są „żywym” świadectwem naszej historii, a ich członkowie z wielką dumą podkreślają swoją do nich przynależność. Staramy inicjować i organizujemy wydarzenia artystyczne, koncerty przeglądy festiwale popularyzujące działalność różnorodnych chórów i orkiestr. Współpracujemy m.in. z urzędami, instytucjami samorządowymi, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi realizując nasze statutowe zamierzenia.

Kontakt; Przemysław Hachorkiewicz, tel. 605 591 506, e-mail:cantiolodz@vp.pl