unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

5 minut dla oberka 2019

Łódzki Dom Kultury zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Tańca ludowego im. Jacka Lewandowskiego "5 MINUT DLA OBERKA"! Uczestnicy będą mogli zmierzyć się w dwóch kategoriach tanecznych: tradycyjnej dla par autentycznych i stylizowanej dla zespołów tańca ludowego. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody finansowe! Zgłoszenia do  27 września!


CELE KONKURSU:

• dokumentacja oberka jako tradycyjnego tańca ludowego,
rejestracja wybitnych tancerzy wiejskich jako kontynuatorów tradycji tanecznej
• przybliżenie oberka jako tańca tradycyjnego, a jednocześnie jako tańca narodowego
• stworzenie możliwości i pola do konfrontacji dla choreografów zespołów folklorystycznych
• kontynuowanie przekazu międzypokoleniowego w zakresie kultywowania tradycji tanecznych

PRZEDMIOT KONKURSU:
• Tradycyjny taniec ludowy – oberek

KATEGORIE KONKURSOWE:

Kategoria I – pary autentyczne

1. Uczestnicy (pary) zgłaszają się sami lub przez domy, ośrodki, centra kultury, stowarzyszenia, biblioteki itp.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź na koszt instytucji delegującej
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 15.09.2019 roku wypełnionego zgłoszenia (dokument do pobrania na stronie ŁDK)
4. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs razem z kapelą w typowym dla danego regionu składzie, która będzie im akompaniowała w czasie prezentacji – nie dopuszcza się w składzie kapeli akordeonu
5. Parom nie posiadającym własnej kapeli akompaniament zapewnia organizator
6. Jury, powołane przez organizatora, będzie oceniało:
• sposób rozpoczynania i tańczenia oberka
(śpiew przed kapelą, wyprowadzanie i odprowadzanie partnerki)
• postawę i sposób wzajemnego trzymania się tancerzy
• prawidłowość poszczególnych elementów choreograficznych: kroków, przytupów, zwrotów, zmian kierunków poruszania się tancerzy, gestów i układu rąk w trakcie tańca
• przebieg tańca w przestrzeni
• zawołania i okrzyki w tańcu
• tempo, dynamikę oraz ogólny charakter i styl tańca wg tradycyjnych wzorów zachowań podczas tańca
7. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia specjalne (rzeczowe)
8. Regulamin nie przewiduje żadnych dodatkowych nagród finansowych
9. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 19 października 2019 roku

Kategoria II – zespoły (grupy) tańca ludowego

1. Uczestnicy (zespoły, grupy) zgłaszają się sami lub przez domy, ośrodki, centra kultury, biblioteki itp.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź na koszt instytucji delegującej
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 15.09.2019 roku wypełnionego zgłoszenia
(dokument do pobrania na stronie ŁDK)
4. Zespoły (grupy) prezentują się w konkursie przy akompaniamencie kapeli „na żywo” (dopuszcza się udział
akordeonu) lub przy podkładzie muzycznym w postaci nagrania audio (przygotowanego przez organizatora
konkursu bądź własnego)
5. Nie należy dokonywać zmian w utworze muzycznym wybranym przez organizatora (dopuszcza się jedynie możliwość zmiany tonacji i liczby powtórzeń danej frazy muzycznej)
6. Układ choreograficzny powinien być opracowany na 4 pary
7. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia specjalne (rzeczowe)
8. Jury powołane przez organizatora będzie oceniało:
• choreografię (pomysł, sposób wykorzystania kroków i elementów itp.)
• wykonanie (technikę tańca, wyraz artystyczny, interpretację itp.)
9. Regulamin nie przewiduje żadnych dodatkowych nagród finansowych
10. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 19 października 2019 roku
W konkursie nie mogą uczestniczyć tancerze zawodowi!

Kategoria III – „choreograf”

1. Jury powołane przez organizatora będzie oceniało:
• pomysł, sposób wykorzystania kroków i elementów, zagospodarowanie przestrzeni itp.
2. Choreografom Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia specjalne (rzeczowe)
3. Regulamin nie przewiduje żadnych dodatkowych nagród finansowych
4. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 19 października 2019 roku

Łączna pula nagród finansowych wynosi 18.000,- zł

Karta zgłoszenia i regulamin do pobrania w załącznikach.Kategoria

Wiadomości