unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

"5 minut dla oberka" - przedłużony termin

Łódzki Dom Kultury zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego „5 MINUT DLA OBERKA”. 
Uczestnicy zmierzą się dwóch kategoriach tanecznych: tradycyjnej – dla par autentycznych oraz stylizowanej – dla zespołów tańca ludowego. W tym roku ocenie podlegać będą jak dotychczas choreografowie, a w ramach nowej kategorii również kapele akompaniujące tancerzom.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30.09.2020. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe.

CELE KONKURSU:
• dokumentacja oberka jako tradycyjnego tańca ludowego, rejestracja występów wybitnych tancerzy wiejskich jako kontynuatorów tradycji tanecznej
• przybliżenie oberka jako tańca tradycyjnego wraz z jego regionalną różnorodnością, wskazanie na cechy wspólne choreotechnicznie
• stworzenie możliwości i pola do konfrontacji dla par i zespołów (grup) folklorystycznych i ich choreografów
• przekaz międzypokoleniowy w zakresie kultywowania tradycji tanecznych
• propagowanie autentycznych kapel ludowych (składu instrumentalnego, repertuaru, stylu wykonawczego)
• popularyzacja kapel stylizowanych i tańca do „żywej” muzyki (nie playbacku)
• przywracanie użytkowej funkcji muzyki ludowej (do tańca)

KATEGORIE KONKURSOWE:

Kategoria I – pary autentyczne
1. Uczestnicy (pary) zgłaszają się sami lub przez ośrodki, domy, centra kultury, biblioteki, stowarzyszenia itp.
2. Koszty transportu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub pokrywa je instytucja delegująca.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 18.09.2020 roku wypełnionego zgłoszenia (załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu), dokument do pobrania na stronie ŁDK.
4. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs razem z kapelą w typowym dla danego regionu składzie, która będzie im akompaniowała w czasie prezentacji – nie dopuszcza się w składzie kapeli akordeonu.
5. Parom nie posiadającym własnej kapeli akompaniament zapewnia organizator.
6. Powołane przez organizatora jury będzie oceniało:
  •  sposób tańczenia oberka (śpiew przed kapelą, wyprowadzanie i odprowadzanie partnerki)
  • postawę i sposób wzajemnego trzymania się tancerzy
  • prawidłowość poszczególnych elementów choreograficznych: kroków, ozdobników, zwrotów, zmian kierunków, a także gesty i układ rąk w trakcie tańca
  • przebieg tańca w przestrzeni
  • współdziałanie tancerzy z kapelą, m.in. zawołania i okrzyki w tańcu
  • tempo, dynamikę oraz ogólny charakter i styl tańca wg tradycyjnych wzorów zachowań podczas tańca w danym regionie.
7. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia specjalne (rzeczowe).
8. Regulamin nie przewiduje żadnych dodatkowych nagród finansowych.
9. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 października 2020 roku.

Kategoria II – zespoły (grupy) tańca ludowego
1. Uczestnicy (zespoły, grupy) zgłaszają się sami lub przez domy, ośrodki, centra kultury, biblioteki, stowarzyszenia itp.
2. Koszty transportu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub pokrywa je instytucja delegująca.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 18.09.2020 roku wypełnionego zgłoszenia (załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu), dokument do pobrania na stronie ŁDK.
4. Zespoły (grupy) prezentują się w konkursie przy akompaniamencie kapeli "na żywo" (dopuszcza się udział akordeonu) lub przy podkładzie muzycznym w postaci nagrania audio współpracującej z grupą kapeli.
5. Zespoły (grupy) muszą posiadać prawa autorskie do prezentowanych utworów lub zgodę autora na ich wykorzystanie.
6. Preferowana jest muzyka wykonywana "na żywo", jednak jej obecność nie będzie rzutować na ocenę tańca.
7. Taniec, muzyka, strój mają mieć spójny charakter, przynależny do właściwego regionu. Opracowanie odnosić ma się do formy prezentacji danej obyczajowości, kontekstu tańca, pomysłu choreografa na ukazanie tańca regionalnego.
8. Konkurs nie jest przeznaczony do prezentacji oberka w formie narodowej.
9. W konkursie nie mogą uczestniczyć tancerze zawodowi.
10. Układ choreograficzny powinien być opracowany na 4 lub 6 par.
11. Prezentacja powinna trwać od 3 do 5 minut.
12. Zespoły (grupy) prezentujące się przy podkładzie muzycznym w postaci nagrania audio w dniu Konkursu przekazują organizatorowi plik muzyczny w formacie mp3 opisany nazwą grupy np. 5minober_zpitnazwagrupy.mp3 na pendrivie.
13. Jury powołane przez organizatora będzie oceniało:
• choreografię (pomysł, sposób wykorzystania kroków i elementów charakterystycznych dla danego regionu, czystość formy itp.)
• wykonanie (technikę tańca, wyraz artystyczny, dostosowanie poziomu trudności choreografii do możliwości technicznych tancerzy itp.).
14. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia specjalne (rzeczowe).
15. Regulamin nie przewiduje żadnych dodatkowych nagród finansowych.
16. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny.
17. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 października 2020 roku.

Kategoria III – choreograf
1. Powołane przez organizatora jury będzie oceniało pomysł na ukazanie oberka regionalnego, sposób wykorzystania kroków i elementów charakterystycznych dla danego regionu, czystość formy, kompozycję tańca itp.
2. Choreografom jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia specjalne (rzeczowe).
3. Regulamin nie przewiduje żadnych dodatkowych nagród finansowych.
4. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 października 2020 roku.

Kategoria IV – kapele towarzyszące parom i zespołom tanecznym
1. Uczestnicy (kapele) zgłaszają się sami lub przez ośrodki, domy, centra kultury, biblioteki, stowarzyszenia itp.
2. Koszty transportu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub pokrywa je instytucja delegująca.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 18.09.2020 roku wypełnionego zgłoszenia (odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu), dokument do pobrania na stronie ŁDK.
4. Kapele przyjeżdżają na konkurs w typowym dla danego regionu składzie, razem z parami lub zespołami tanecznymi, którym kapela będzie grała w czasie prezentacji (w przypadku kapel autentycznych nie dopuszcza się udziału akordeonu).
5. Powołane przez organizatora jury będzie oceniało:
• sposób rozpoczynania oberka  
• współdziałanie kapeli z tancerzami (reagowanie na gesty skierowane do kapeli, zawołania
i okrzyki w tańcu, kończenie tańca, utrzymywanie właściwego tempa itp.)
• umiejętności wykonawcze (m.in. rola bębnisty), repertuar, styl i ogólny wyraz.
6. Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia specjalne (rzeczowe).
7. Regulamin nie przewiduje żadnych dodatkowych nagród finansowych.
8. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 października 2020 roku.
Łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 15.700,- zł.

Karty uczestnictwa oraz regulamin do pobrania w załącznikach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Fot. R.Sąsiadek

Załączniki artykułu

Regulamin (Pobrań: 182)
Karta zgłoszenia pary (Pobrań: 119)
  • 18-09-2020 godz 16:00

Kategoria

Wiadomości