unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =

JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA ECHO

Zapraszamy na wyjątkowy koncert z okazji 145 lat działalności Stowarzyszenia Śpiewaczego Echo w Łodzi. 
Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00 w Kinie Szpulka ŁDK. 

Wstęp wolny. 


Stowarzyszenie Śpiewacze ECHO należy do jednych z najstarszych chórów działających w Polsce zrzeszonych w Polskim Związku Chórów i Orkiestr,
a jednocześnie jest najstarszym w naszym regionie. Jego działalność została  zapoczątkowana  11 lutego  1876  roku, kiedy  to  z  inicjatywy  klasowych  związków  zawodowych, przy  kościele  Podwyższenia  Św. Krzyża  w  Łodzi  powstaje  zespół  męski  pod  nazwą  „ Chór  Polski”. Pomimo  trudnych  warunków  politycznych  zespół  ciągle  się rozwijał, nie  gasł  patriotyzm  w  śród  chórzystów, pieśnią  dodawano  sobie  otuchy. Po  odzyskaniu  niepodległości, dopiero  10  stycznia  1925 r. został  zatwierdzony  statut, a  chór  zarejestrowano  w  ówczesnym Urzędzie  Wojewódzkim  pod  nazwą  Stowarzyszenie  Śpiewacze  „ECHO”  w  Łodzi.

W  czasie  II  wojny  światowej  okupant  skonfiskował  lokal, bibliotekę  i  spalił  cały  dobytek. Jednak  niektórzy  członkowie  z  narażeniem  życia  uratowali  pewne, ważniejsze  nuty  i  partytury  oraz  sztandar  Stowarzyszenia. Wielu chórzystów  wywieziono  na  front  i  do  obozów  zagłady, skąd  już  nie  powrócili. Mimo  tego, Stowarzyszenie  podniosło  się  ze  zniszczeń, zaczęła  brzmieć  pieśń. W  latach  50-tych  powołano, przy  chórze  męskim – chór  chłopięcy, z  myślą  podniesienia  i  szerzenia  kultury  śpiewaczej  wśród  młodzieży.

Trudno  wymienić  cały  repertuar  męskiego  zespołu, gdyż  jest  on  ogromny. Oprócz  koncertów, turniejów  śpiewano  w  teatrach, a  także  w  filmie  Jerzego  Kawalerowicza  pt. „ Śmierć  Prezydenta”.

Z  upływem  lat  szeregi  zespołu  zostały  przerzedzone, brak  zainteresowania  śpiewaniem  ze  strony  młodych  i  starszych  panów  spowodował, że  ówczesny  prezes  stowarzyszenia  inż. Henryk  Bogdański  oraz  ówczesny  prezes  Łódzkiego  Związku  Esperantystów   mgr  inż. Włodzimierz  Wesołowski  powołali  do  życia  w  marcu  1981 r.  Esperancki  Żeński  Chór ( ESPERANTA  VIRINA  KORUSO  „ ECHO”   EN  LODZO ).W  swoim  nowym  wcieleniu, panie  koncertują  bardzo  wiele: w  Bułgarii,  na  Litwie, Ukrainie, we  Francji, w  Austrii, na  Węgrzech  i  we  Włoszech. W  roku  1996  śpiewamy  Ojcu  Świętemu  w  Bazylice  św. Piotra. Rok  później  przebywają  w  północnych  Włoszech, na  zaproszenie  Wokalnego  zespołu  z  Farry. W  lipcu  2001r. uczestniczymy  w  XI  Międzynarodowym  Kongresie  Esperantystów  w  Budapeszcie. Zostały  nawiązane  nowe  znajomości  I  przyjaźnie.

Chór  Stowarzyszenia  Śpiewaczego  „ ECHO”  w  swoim  repertuarze  posiada  wiele  utworów kompozytorów narodowych. Z bardziej znanych:  „Prząśniczka”, „Ojcze  z  niebios”   -   S.  Moniuszki oraz kolędy i pastorałki. W repertuarze znajdują się takie pieśni jak: „ Pstrąg”   Fr. Schuberta; „ Ave  Maria” – Pawłowskiego, Bembinowa, Kodaya  oraz  utwory  Brahmsa, Mozarta, Verdiego, Haendla. Chór wykonuje także utwory  Karola  Prosnaka /łódzkiego kompozytora/ który  był  przez  25  lat  dyrygentem  Stowarzyszenia, a  także  wiele  utworów  ludowych  w  języku  polskim, esperanto, japońskim, włoskim.

Jak mówią o sobie:
                „Śpiewamy  wszystkim  ludziom  wrażliwym  na  dźwięki  muzyki, dla  chorych, emerytów, dzieci, powodzian, w  kościołach  kolędy  i  pastorałki, podczas  mszy  św. Uczestniczymy  w  turniejach  i  festiwalach”

Stałymi  słuchaczami  są  esperantyści, jak  również  członkowie Towarzystwa  Polsko – Japońskiego, z  którymi  współpraca  trwa  już  20  lat. Od 2015 roku

Chór Echo na stałe współpracuje z Łódzkim Domem Kultury odbywając próby oraz realizując koncerty.
             
Echo występowało również  w  Warszawie  oraz brało udział w  kilku  edycjach  Festiwalu  Czterech Kultur. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Za  swoje  zasługi  Stowarzyszenie  zostało  odznaczone:
  • Złotą  Odznaką  Honorową  Rady  Naczelnej  Towarzystw  Śpiewaczych  i  Muzycznych  w  Warszawie
  • Honorową  Odznaką  Miasta  Łodzi – dwukrotnie
  • Odznaką  Honorową  z  Wieńcem  Laurowym,  Zarządu  Głównego Polskiego  Związku  Chórów  i  Orkiestr  w  Warszawie
  • Odznaką  - Zasłużony  Esperantysta,  Zarządu  Głównego  Polskiego Związku  Esperantystów  w  Warszawie.
  • Jest laureatem Łódzkiego Festiwalu Chóralnego - Cantio Lodziensis
  • Chór odznaczony jest medalem Zarządu  Głównego  PZChiO  w  Warszawie. Za  Zasługi  dla  Społecznego  Ruchu  Muzycznego w Polsce.

  Dyrygentem Chóru jest Ewelina Bień.
  Prezesem  jest  Elżbieta  Klimowicz.
  • 24-06-2022 godz 17:00

Kategoria

Muzyka