Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego
unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Konkurs Wokalny ROSśpiewani

Łódzki Dom Kultury inauguruje Regionalną Otwartą Strefę Artystyczną "ROSART"
Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu jest Wojewódzki Konkurs Wokalny "RoSśpiewani". 

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby utalentowane wokalnie, które chcą zmierzyć się z repertuarem artystów pochodzących z województwa łódzkiego. Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe.

Uczestnicy będą przesłuchiwani w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 7 – 12 lat
 • 13 – 19 lat
Konkurs odbędzie się 18 maja 2019 r. w Sali Kolumnowej ŁDK

Wydarzenie jest organizowane w ramach 100-lecia województwa łódzkiego.

Karty zgłoszenia oraz regulamin znajdują się w załączniku.

Kontakt: 797-326-177, d.bernacka@ldk.lodz.plREGIONALNA OTWARTA SCENA ARTYSTYCZNA „ROSA”

R jak Radość tworzenia
O jak Otwartość na wyzwania
S jak Sukces na starcie
A jak Ambitny artysta

Ideą nowej inicjatywy Łódzkiego Domu Kultury jest cykliczna prezentacja artystów do 19 roku życia, działających na terenie województwa łódzkiego. Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń dla działań Amatorskiego Ruchu Artystycznego, który stanowi istotę działalności instytucji kultury. To bardzo ważna przestrzeń kulturowa, od której zależy przyszłość wielu artystówi świadomych odbiorców kultury. Właściwe pokierowanie młodymi, rokującymi artystami i świadomymi odbiorcami kultury to zadanie bardzo odpowiedzialne, które leży po stronie m.in. instruktorów i animatorów lokalnych domów kultury. ARA to przede wszystkim przestrzeń „szlifowania diamentów” artystycznych, miejsce kształtowania talentów i warsztatu artystycznego. „ROSA” będzie miejscem do rozwoju artystycznych talentów, które otrzymają także wsparcie promocyjne i edukacyjne. Do udziału w Regionalnej Otwartej Scenie Artystycznej zachęcamy przede wszystkim uczestników Amatorskiego Ruchu Artystycznego prowadzonego przy lokalnych domach kultury i działających w następujących dziedzinach artystycznych:
 • muzyka
 • taniec
 • teatr
 • fotografia
 • plastyka
 • literatura
 • dziennikarstwo
Występy różnorodnych grup artystycznych, wystawy prac i przeglądy twórczości będą sprzyjały nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie doświadczeń między wykonawcami, ich instruktorami. Pragniemy, aby scena ŁDK była miejscem do wspierania istniejących form działalności artystycznej wzbogacających kulturę regionu. Występy odbędą się na nowoczesnej i dobrze wyposażonej scenie ŁDK. Liczymy, że „ROSA” stanie się miejscem przyjaznym młodym artystom i przestrzenią sprzyjającą wymianie osiągnięć artystycznych pomiędzy gminami regionu łódzkiego.

Cele:
 • cykliczna prezentacja dorobku artystycznego młodych artystów z terenu województwa łódzkiego,
 • konfrontacja osiągnięć artystycznych,
 • wspieranie  form działalności  artystycznej wzbogacających kulturę regionu,
 • wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz  instruktorami,
 • popularyzacja oraz promocja młodych artystów,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży form kulturalnego spędzania czasu wolnego,
 • doskonalenie poziomu wykonawczego artystów amatorów działających w regionie łódzkim,
 • kreowanie jednostek i grup posiadających pasję twórczą i zdolności artystyczne.
 • 18-05-2019 godz 10:00

Kategoria

Muzyka