unia baner
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Łódzkie pełne kultury w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim

26 listopada odbyły się kolejne zajęcia w ramach II edycji „Łódzkie pełne kultury” – projektu, który ma na celu rozwój edukacji kulturalnej w naszym województwie. Tego dnia artyści Teatru Wielkiego w Łodzi odwiedzili Tomaszów Mazowiecki, natomiast pracownicy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pojawili się w Opocznie.
Opoczyński uczestnicy projektu – młodzi i dorośli – wzięli udział w warsztatach pn. „Człowiek z natury”, które poprowadziła Martyna Wilk-Parol z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W przestronnych salach Miejskiego Domu Kultury przedstawiona została im sylwetka wybitnej artystki Magdaleny Abakanowicz, której twórczość stała się inspiracją do prowadzonych tego dnia zajęć. Po tym wprowadzeniu uczestnicy poświęcili czas na rozważenie znaczeń słów takich jak zmiana, proces, synteza, natura, kształt czy uproszczenie, a następnie przystąpili do autoanalizy. Zajrzawszy wgłąb siebie, podjęli się próby stworzenia autoportretów swojej natury – przy pomocy mazaków, farb, pasteli i płócien odpowiedzieli na pytanie kim i jacy są oraz w jaki sposób się zmieniają. W wyniku ich wysiłków powstały niezwykłe i niepowtarzalne prace, które ujawniają niewidoczne na co dzień gołym okiem prawdy o nich samych.

Warsztaty dla dorosłych uczestników projektu wzbogacone zostały ponadto o komentarz metodyczny i teoretyczne wskazówki, pozwalające na przeniesienie pewnych wzorców działań z zakresu edukacji kulturalnej na pole pracy zawodowej zebranych. W ten sposób zajęcia przyczyniły się do rozwoju ich kompetencji oraz kreatywności.

Martyna Wilk-Parol - historyk, pedagog resocjalizacyjny. W 2016 r. związała się z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Obecnie pracuje jako adiunkt w Dziale Edukacji tej instytucji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Polski XIX i XX w., historii Łodzi i regionu, a także muzealnictwa i włókiennictwa. Od 2017 r. jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Tego samego dnia w filii „TKACZ” Miejskiego Centrum Kultury młodzież tomaszowska rozwinęła swoją wiedzę na temat teatru operowego. Podczas warsztatów wokalno-aktorskich prowadzonych przez śpiewaczkę Teatru Wielkiego w Łodzi Dagny Konopacką-Maćkowiak uczniowie poznali sekrety opery i baletu, dowiedzieli się, jakie są etapy powstawania spektaklu i wzięli udział w zabawach aktorskich. Na przykładzie przyniesionych przez artystkę rekwizytów i kostiumów scenicznych zaznajomieni zostali z elementami składowymi każdego spektaklu. Prowadząca opowiedziała ponadto o typowej dla teatru grze aktorskiej i o jej cechach charakterystycznych. W kolejnej, bardziej praktycznej części warsztatów grupa została poproszona o wykonanie kilku ćwiczeń wokalnych, które rozgrzały ich struny głosowe i przygotowały do odśpiewania fragmentu arii w opery „Carmen”. Koniec zajęć przeznaczony został na zabawę zaprezentowanymi wcześniej rekwizytami i kostiumami.

Zaplanowaną na ten sam dzień propozycją dla tomaszowskich nauczycieli i animatorów były zajęcia z emisji i higieny głosu, które poprowadził Michał Jan Barański, również artysta Teatru Wielkiego. Podczas tych zajęć uczestnicy zostali zapoznani z rozległą wiedza na temat bodowy i prawidłowego korzystania z aparatu oddechowo-głosowego, procesu synchronizacji czynności emisyjnych, różnych rodzajów oddechu, zjawiska rezonansu itp. Duży nacisk został położony w trakcie warsztatów na rozwój świadomego używania głosu według indywidualnych predyspozycji i uwrażliwienie na zagadnienie higieny głosu. Pod czujnym okiem prowadzącego dorośli uczestnicy projektu wykonali szereg prostych ćwiczeń, które mają na celu rozwinięcie u nich dobrych nawyków, przyczyniających się do przedłużenia żywotności aparatu głosowego, tak ważnego w pracy każdego nauczyciela i pedagoga.

Dagny Konopacka-Maćkowiak – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Od 2013 r. związana z Teatrem Wielkim w Łodzi jako artystka chóru, gdzie można ją zobaczyć m.in. w roli Marty w operze Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Od 2017 r. prowadzi w Teatrze Wielkim w Łodzi warsztaty wokalne.

Michał Jan Barański – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. G.  K. Bacewiczów w Łodzi na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz Dyrygentura Chóralna. Zastępca kierownika choru Teatru Wielkiego w Łodzi, kierownik artystyczny Łódzkiego Chóru Teatralnego „Verdiana”, edukator w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, aktywny dyrygent, artysta sceniczny, śpiewak i pedagog.

Łódzkie pełne kultury – II edycja – projekt edukacyjny upowszechniający kulturę w regionie, realizowany przez Łódzki Dom Kultury w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.